Barnevernstjenesten informerer

Barneverntjenesten i Lurøy har uavhengig av pandemien, et ansvar for å beskytte barn og har fokus på alle sårbare barn og utsatte familier i kommunen. 

Barn som har hatt det marginalt før koronaviruset vil være ekstra sårbare ved isolasjon, når både barnehager og skoler er stengt.

Barneverntjenesten er avhengig av at alvorlige og akutte hendelser rundt barn blir meldt inn.

Det er derfor viktig at alle tar samfunnsansvar og er årvåkne i forhold til disse barna.

Ved alvorlig bekymring og akutte hendelser, ta kontakt.

Vi minner om alarmtelefonen for barn og unge telefon 116 111.

Lurøy barneverntjeneste
Sigrunn Olsen, Leder