Venter ditt barn på kontroll ved helsestasjonen?

I samråd med kommuneoverlege Andreas Dyrkjær utsettes alle fysiske kontroller av barn inntil videre, med noen få unntak. I lys av at skoler og barnehager nå stenges, vil heller ikke skolehelsetjenesten være fysisk tilgjengelig.

Viser til anmodning på kommunens hjemmeside og facebook datert 11.03.20, og informasjon datert 12.03.20.

Konsultasjonene vil, til ny beskjed kommer, utføres pr. telefon ev. facetime (el.). Helsesykepleier vil ta kontakt med foreldre for og avtale tid.

Kommunens helsesykepleiere kan og på kort varsel bli omdisponert, og jobber pr nå med smittevern og forebygging.

Om du har spørsmål eller bekymring rundt ditt barns helse, er du velkommen til å kontakte oss.

  • Kjersti Marie Augdahl, konst. helsesykepleier. Tlf. 90574237
  • Hanne B. Teigen, ledende helsesykepleier. Tlf. 91695721