NAV Lurøy sitt publikumsmottak og venterom  er fortsatt stengt for publikum inntil ny beskjed blir gitt. 

Publikum oppfordres til å ta kontakt med NAV via Din side på www.nav.no. Her kan du spørre og få svar gjennom aktivitetsplanen din.

NAV Lurøy kommer her med en del gode råd til dem som får mindre inntekt som følge av permitteringer.

Noen har mye oppsparte midler tilgjengelig, noen litt og mange har lite eller ingenting. Tusenvis er permittert og andre i fare for å bli det. Hva kan man gjøre når man ikke har en økonomisk buffer?

NAV logo

Når du blir permittert, må du snarest registrere deg som arbeidssøker på nav.no