Hvordan teste deg for Covid-19 i Lurøy kommune

Alle som mistenker at de er smittet for covid-19, bør testet. Du trenger ikke henvisning fra lege. Etter testing anbefales du å holde deg i karantene til prøvesvar foreligger.

Vi anbefaler testing hvis du har luftveisinfeksjon eller andre symptomer (sår hals, hoste, tap av lukt –og smaksans…) på covid-19 eller har hatt nærkontakt med noen med smitte eller vært i utlandet de siste 10 dagene.

Slik gjør vi det:

Ring Lurøy legekontor tlf 750 91585 i åpningstiden eller ta kontakt via legetjenestens selvbetjeningsmeny på kommunens hjemmeside.

Testing utføres på dagtid i legekontorets åpningstid. For å unngå smittespredning skal du ikke møte opp på legekontoret, men følge kommunens rutine for testing. Du skal ikke ringe legevakt for å bestille time til testing. 

Disse alternativene er aktuelle:

  1. Du kommer til legekontoret i egen bil. Når du er ankommet parkeringsplassen, ringer du avtalt telefonnummer og helsesekretær eller annen person kommer ut og enten gir deg testutstyret slik at du kan ta testen selv, eller tar testen på deg. Skal du teste selv vil du få instruksjoner pr videoinstruksjon. Bruk av videoinstruksjon fordrer at du har smarttelefon
  2. Du får levert ut testutstyr til der du bor. Enten ved at kommunen sørger for at du får utstyret eller at du har noen som kan hjelpe deg å få hentet det. Du tar testen selv etter instruksjoner pr video. Bruk av videoinstruksjon fordrer at du har smarttelefon
  3. Helsepersonell kommer hjem til deg og tar testen på deg

Hvilket alternativ som er aktuelt for deg er avhengig av din helsetilstand og mulighet til gjennomføring. Dette vurderes i samråd med deg ved bestilling av time.

I alle tilfeller må prøver tatt pakkes og sendes til analyse. Analysen blir gjort i Bodø.  Pga de geografiske forhold vil derfor prøver tatt i Lurøy ha lengre ventetid enn prøver tatt i en by.

Svaret ditt vil komme innen 1-2 arbeidsdager etter at prøven er mottatt til analysen. Du finner svaret ditt ved å logge deg inn på helsenorge.no eller ved å ringe legekontoret. Dersom du skulle få en positiv prøve vil du umiddelbart bli kontaktet og fulgt opp. Smittesporing vil da iverksettes.

Vi minner om at dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon, feber og/eller hoste skal du ikke oppsøke legekontoret eller bruke offentlig transport. Du bør holde deg hjemme.

Hjelp oss å holde Lurøy koronafri ved å følge folkehelseinstituttets anbefalinger om håndhygiene, 1 meters regelen, hold deg hjemme ved symptomer og begrens reising.

Generelle råd finner du på helsenorge.no eller fhi.no