Serveringssteder og Korona

Klikk for stort bilde

Henviser til vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer paragraf 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet.

« Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan  holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.»

Dersom behov for veiledning i forhold til hygiene, ta kontakt med helsesykepleier Hanne Teigen, 916 95 721

Kriseledelsen i Lurøy kommune gjorde 14.03.20 følgende vedtak:

Lurøy kommune ber restauranter og hoteller i kommunen om å stenge sin aktivitet.

  • Utbringing av mat kan fortsette.
 

Det vises også til Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven).