Spørsmål og svar

Finn svar på de vanligste spørsmålene om korona. Oppdateres fortløpende.

Korona

Karantene eller isolasjon?

Definisjoner

Karantene pålegges en person som pga av mistanke om eksponering for virussmitte holdes avskjermet fra det øvrige samfunnet i påvente av eventuell symptomdebut. Da viruset synes å være mest smittsomt etter symptomdebut er ikke husstandsmedlemmer pålagt karantene i denne perioden, da risikoen for videresmitte fra disse antas å være svært liten. I Lurøy kommune anmodes helsepersonell som indirekte påvirkes av karantenereglene å finne alternativt bosted i karantenetiden.

Isolering pålegges person som i løpet av karantenetiden utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. Denne personen er nå «mistenkt og antatt smittet», og skal følge strenge isolasjonsregler. Den øvrige husstanden skal nå i karantene. Er pasienten helsepersonell eller i risikogruppen skal den testes. For øvrige personer skal disse forbli i isolasjon til 7 dager etter symptomfrihet. Øvrige husstandsmedlemmer må være i karantene fram til 14 dager etter dette.

Vanlig luftveisinfeksjon uten forutgående karantene skal inntil videre behandles med hjemmekarantene til en dag etter symptomfrihet. Helsepersonell skal testes. Øvrig husstandsmedlemmer skal ikke i karantene.

Det er altså forskjell på hjemmekarantene og hjemmeisolasjon. Hjemmeisolasjon betyr at man ikke skal ut av egen bolig og så langt mulig holdes adskilt fra andre husstandsmedlemmer. Se utfyllende informasjon på fhi.no

1. Må familien til den som har reist utenfor Nordland og til/fra Bodø, være i karantene?

Nei. Men husstanden bør innrette seg slik at nærkontakt med personen i karantene begrenses. Hele husstanden må huske god håndhygiene: hyppig håndvask med såpe og vann, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

2. Jeg har hatt besøk av noen som har vært utenfor Nordland og i Bodø. Medfører de nye bestemmelsene at jeg må i karantene?

Nei.

3. Jeg har nylig vært på reise til Nordland, men bor et annet sted. Skal jeg automatisk i karantene, selv om jeg har kommet tilbake til hjemkommunen?

Følg egen kommunes karanteneregler.

4. Hva med husstandsmedlemmer, kolleger eller andre som jeg har vært i kontakt med der jeg reiste fra: Medfører de nye bestemmelsene at de skal i karantene?

Nei.

5. Jeg har vært i Sverige. Medfører de nye bestemmelsene at jeg må i karantene?

Ja, i flg nasjonalt regelverk er også Sverige og Finland innlemmet i disse reglene.

6. Hvem kan beslutte at jeg har en samfunnskritisk funksjon, og ikke skal være i karantene?

Dersom din funksjon er innen en av kategoriene som DSB betegner som samfunnskritiske (PDF, 225 kB), kan din arbeidsgiver gjøre unntak. Arbeidsgiver bør veie strengt nødvendigheten for arbeidstakers funksjon opp mot risiko for potensiell smittespredning internt i sin bedrift. Vi anbefaler også at personer i samfunnskritiske funksjoner, som det gjøres unntak for, begrenser nærkontakt med kolleger og andre til et strengt minimum, og i praksis overholder karantenereglene når de ikke utfører sitt samfunnskritiske arbeid.

Ta kontakt på epost: postmottak@luroy.kommune.no dersom du er i tvil.

7. Kan jeg gå ut av huset når jeg er i karantene?

Hjemmekarantene er ment å redusere smittefare gjennom å begrense sosial kontakt.

Du kan forlate huset f.eks til turer, men vi anbefaler på det sterkeste å redusere kontakt med andre til et strengt minimum. Dette innebærer at du begrenser all din aktivitet utenfor huset til områder der du ikke kommer i nærkontakt med andre mennesker. Vi oppfordrer sterkt til at du eksempelvis får andre til å handle for deg.

Videre innebærer dette å: 

  • ikke dra på besøk til andre eller få besøk hjemme
  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser og ikke ta offentlig transport
  • legg til rette for at gjøremål som må gjøres utenfor huset begrenses til det strengt nødvendige og legges til tidspunkt der man vil møte på færrest mulig mennesker.
  • ha alltid i mente at smitte spres lett mellom mennesker og man vil unngå at mange tar på det samme gjenstandene
  • vask eller sprit hendene godt før du skal oppholde deg der andre ferdes
  • ha alltid med papirlommetørkle i tilfelle behov for å nyse eller hoste
8. Kan jeg gå ut av huset når jeg er isolasjon?
9. Hvordan skal jeg forholde meg i hjemmet ved isolasjon?
10. Karanteneregler for Lurøy kommune
11. Unntak fra karanteneregler for Lurøy kommune