Kommunen har pr. 12.3 ingen påvist smittede i kommunen.

Antall testede hittil i år: 123 

Antall vaksinerte: 189, hvorav 150 er fullvaksinerte 

Kommunen har pr 5.3 ingen påvist smittede innbyggere. 

Antall testede hittil i år: 114

I forbindelse med at nå er vinterferien over, vil vi anbefale alle å ha spesiell lav terskel for å teste seg. 

Kommunen har pr 26.2 ingen påvist smittede innbyggere

Antall testende hittil år: 109 

Antall vaksinerte: 105, hvorav 90 er fullvaksinerte