Det er kommet nye regler for arbeidsreisende inn til Norge og innreisende til Norge. Det er utarbeidet informasjon til innreisende, til arbeidsreisende om de nye reglene for krav til test-attest, karantenehotell og karanteneregler:

Informasjonen finnes også på andre språk.

Boreal ble i dag informert av kommuneoverlegen i Lurøy om ett bekreftet og ett mistenkt tilfelle av Covid-19 hos personer som reiste med MF Husøy på strekningen Træna – Stokkvågen, 4., 6., 7. og 8. november

Lurøy Kommune har ingen påviste smittetilfeller, men smittetallene i regionene er stigende.

 

Lurøy kommune oppfordrer alle som bor og oppholder seg i kommunen til å bidra til å begrense smittetilfeller og være med å forbygge smitte hos sårbare grupper. Smittebegrensning vil være avgjørende også for vårt helsepersonell sin evne til å håndtere situasjonen.

Denne helgen og ukene som kommer vil være kritisk for smittesituasjonen i Lurøy!

Følgende nasjonale tiltak tredde i kraft 28. oktober: