Våre tjenester

Korona - våre tjenester

Besøksregler på omsorgsentrene

På grunn av økende smittefare innføres det nye besøksregler på våre omsorgssentre.

Det er fortsatt mulighet å besøke pasienter/beboere på omsorgssentrene, men etter gjeldende rutiner:

Alle som skal på besøkt til omsorgssentrene må på forhånd telefonisk ta kontakt med personalet på det aktuelle omsorgssenteret. Dette for å avtale tid og sted for besøket, videre for at alle besøk skal loggføres slik at en evt smittesporing kan la seg gjennomføre. Til sist for å klarere med omsorgspersonell om du som besøkende er frisk og symptomfri.

Til de av dere som har vært på reise og oppholdt dere i utlandet, vil det ikke være mulig å komme på besøk til omsorgssentrene før du har vært minimum 10 dager hjemme etter hjemkomsten.

Ellers oppfordrer vi pasienter, beboere, pårørende og personell til å følge de nasjonale retningslinjer hva angår holde avstand, hygiene, sykdomssymptomer mv.

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten i Lurøy har uavhengig av pandemien, et ansvar for å beskytte barn og har fokus på alle sårbare barn og utsatte familier i kommunen. 
Barn som har hatt det marginalt før koronaviruset vil være ekstra sårbare ved isolasjon, når både barnehager og skoler er stengt.

Barneverntjenesten er avhengig av at alvorlige og akutte hendelser rundt barn blir meldt inn.
Det er derfor viktig at alle tar samfunnsansvar og er årvåkne i forhold til disse barna.

Ved alvorlig bekymring og akutte hendelser, ta kontakt.

Vi minner om alarmtelefonen for barn og unge telefon 116111.

Lurøy barneverntjeneste
Sigrunn Olsen, Leder

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er nå i tilnærmet normal drift

Vi forholder oss til koronasituasjonen og retningslinjene som nå sier at vi bør opprettholde eller gjenopprette normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med 

  • Hanne B. S. Teigen, ledende helsesykepleier, Tlf: 916 95 721
  • Kjersti Marie Augdahl. konst. helsesykepleier, Tlf: 905 74 237

Eller les om helsestasjon og skolehelsetjeneste her

NAV

Klikk for stort bilde

NAV Lurøy sitt publikumsmottak og venterom  er fortsatt stengt for publikum inntil ny beskjed blir gitt. 

Publikum oppfordres til å ta kontakt med NAV via Din side på www.nav.no. Her kan du spørre og få svar gjennom aktivitetsplanen din.

 

 

Publikum kan ta direkte kontakt med Nav Lurøy:

Evy Lorentsen: 412 68 178 // Aud Anita S. Grønning: 412 69 827 // Cato Rødsand: 412 64 615

Åpne telefonlinjer mandag - fredag i tidsrommet 10.00-14.00.

Er du bedrift og berørt av koronaviruset?

Linker som kan inneholde nyttig informasjon:

Nasjonal veileder for serveringssteder og utesteder
Takeaway-bibliotek

Biblioteket er dessverre stengt for besøkende inntil videre pga. korona-pandemien, men vi ønsker å tilby våre lånere å bestille bøker via en Bok takeaway-ordning.

Du ringer eller sender en e-post, og vi setter posene klare for henting i bibliotekets yttergang. Bare gi en lyd – så åpner vi for henting.

Innlevering av bøker skjer på samme måte.: Ring eller send en e-post, og avtal innleveringen.

Ordningen gjelder tirsdag og torsdag mellom kl. 10:00-17:00.

Minner om Karanteket - en samleside for alle digitale bibliotektjenester som filmer, e-bøker, kurs og podcaster.

Hilsen Lurøy bibliotek