Lurøy kommune har for tiden (juni 2020) ikke særskilte innskrenkende tiltak for skjenke- og serveringssteder i kommunen. Det vil si at det for tiden er følgende nasjonale krav og anbefalinger som er rådende.

Trykk på tittel for å se hele saken.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 7. mai 2020 kl. 18.00:

 • Tidligere vedtak i sak 38/20 etter smittevernloven oppheves fra og med torsdag 7. mai kl. 18.00.
 • Formannskapet henstiller om at innbyggere og besøkende følger de nasjonale retningslinjene, veiledere og råd som til enhver tid foreligger vedrørende smittereduserende tiltak (Covid-19).
 • Formannskapet ber om at en har spesiell fokus på følgende:
  • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning.  
  • Unngår å samles til felles sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer. I denne forbindelse ber vi folk være spesielt oppmerksom på å holde avstand på bla. spisesteder, idrettsanlegg, kollektivtransport, butikker og lignende, jf. nasjonale anbefalinger.   
  • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen. Det vises spesielt til Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

TRYKK PÅ TITTEL FOR Å SE HELE SAKEN.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 30. april 2020 kl. 18.00 og frem til 7. mai 2020 kl. 18.00.

 

Formannskapet henstiller om at:

 • Innbyggere og besøkende følger de nasjonale retningslinjene, veiledere og råd som til enhver tid foreligger vedrørende smittereduserende tiltak (Covid-19).

Vi ber om at en har spesiell fokus på følgende:

 • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning.  
 • Unngår å samles til felles sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer. I denne forbindelse ber vi folk være spesielt oppmerksom på å holde avstand på bla. spisesteder, idrettsanlegg, kollektivtransport, butikker og lignende, jf. nasjonale anbefalinger.  
 • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen. Det vises spesielt til Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

TRYKK PÅ TITTEL FOR Å SE HELE SAKEN.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 23. april 2020 kl. 18.00 og frem til 30. april 2020 kl. 18.00.

 

Formannskapet henstiller på det kraftigste om at:

 • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning. Dette er det særdeles viktig å ha fokus på nå når flere av samfunnsfunksjonene åpner og at tidligere inngripende tiltak oppheves.
 • Unngår å samles til felles sosiale sammenkomster med mer enn 5 personer. I denne forbindelse ber vi folk være spesielt oppmerksom på å holde avstand på bla. spisesteder, idrettsanlegg, kollektivtransport og lignende jf. nasjonale anbefalinger.  
 • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 16. april 2020 kl. 18.00 og frem til 23. april 2020 kl. 18.00.
 

Formannskapet henstiller på det kraftigste om:

 • At befolkningen fortsatt følger nasjonale og lokale tiltak og råd for å begrense smittespredning. Dette er det særdeles viktig å ha fokus på nå når flere av samfunnsfunksjonene åpner og at tidligere inngripende tiltak oppheves.
   
 • Det henstilles videre til at hytteturister/båtturister begrenser sin reise/overnatting i Lurøy. Dette for å begrense smittefaren, samt for å ikke overbelaste helsetjenesten i kommunen.

Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 9. april 2020 kl. 18.00 og frem til 16. april 2020 kl. 18.00.
 

Formannskapet henstiller på det kraftigste om at:

 • Ikke nødvendige reiser til og fra kommunen unngås i påsken, herunder familiebesøk og overnatting i lystbåter og på campingplasser.

  Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak, gjeldende fra 2. april 2020 kl. 18.00 og frem til 9. april 2020 kl. 18.00.

  Kommuneoverlegen i Lurøy har i medhold av smittevernlovens § 4-1, femte ledd i dag (mandag 30. mars 2020) fattet følgende vedtak:

  Kommuneoverlegen i Lurøy har i medhold av smittevernlovens § 4-1, femte ledd, i dag - mandag 23.03.2020 - fattet følgende vedtak:

  Med bakgrunn i innføring av nye og strengere karantenetiltak 16. mars har vi mottatt en rekke henvendelser om unntak fra karanteneplikten (spesielt for de som beveger seg mellom Lurøy og Rødøy). Henvendelsene har blitt behandlet fortløpende.