Lurøy har for tiden ingen vedtak etter smittevernloven