Hvordan teste deg for korona/Covid-19 i Lurøy kommune

For bestilling av time ringer du Lurøy legekontor eller tar kontakt via legetjenestens selvbetjeningsmeny

Testing utføres på dagtid i legekontorets åpningstid. Benytt ikke legevakt for bestilling av time til testing. 

For å unngå smittespredning skal du ikke møte opp på legekontoret, men velge alternativ 1 til 3 for testing: 

Du ankommer legekontoret i egen bil. Når du er ankommet parkeringsplassen, ringer du avtalt telefonnummer og får assistanse på stedet. Enten blir test tatt på deg, eller du får testutstyr for å utføre testen selv. Velger du å teste deg selv vil du få videoinstruksjon. Bruk av videoinstruksjon fordrer at du har smarttelefon

  1. Du får levert ut testutstyr der du bor. Kommunen, eller andre som kan hjelpe deg, bringer testutstyret til deg. Du tar testen selv etter videoinstruksjon. Bruk av videoinstruksjon fordrer at du har smarttelefon
  2. Helsepersonell kommer hjem til deg og tar testen på deg

Hvilket alternativ som er aktuelt for deg er avhengig av din helsetilstand og mulighet til gjennomføring. Dette vurderes i samråd med deg ved bestilling av time.

Etter testing anbefales du å holde deg i karantene til prøvesvar foreligger. Svaret fra prøvene vil komme innen 1-2 arbeidsdager etter at prøven er mottatt til analyse. Ved positiv prøve vil du bli kontaktet og smittesporing vil bli iverksatt. Du finner svar på prøven din ved å logge deg inn på helsenorge.no.

Åpningstider

Bestilling av koronatest:

Tlf 750 91 585

Telefontid:

  • Mandag-torsdag: 09:00-11:30 og 13.00-14.00
  • Fredag: 10:00-11:30 og 13.00-14.00

Eller:

Legetjenestens selvbetjeningsmeny