Lurøy kommune har ikke egne lokale råd og anbefalinger, men følger de nasjonale anbefalingene.

Fra mandag 31. mai endret Lurøy kommune tiltaksnivå i barnehager og skoler fra gult til grønt nivå, fra mandag 31. mai.  Les mer om koronatiltak i barnehage og skole, og hva endringen innebærer hos Udir

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehage- og skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.