Innreise til Norge

Spørsmål om innreise til Norge

Regler og krav ved innreise til Norge

Regler for karantene og testing ved ankomst blir oppdatert fortløpende og kan endre seg raskt. Disse krav gjelder ved innreise

Innreisekarantene ved ankomst til Norge
Søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene

Regjeringen har opprettet en snever søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene. Den gjelder for teknisk personell, og har vært i drift fra 20. februar. Det er foretaket som skal søke, og her finner du informasjon om hvordan du kan søke.

Spørsmål og svar om innreise til Norge fra borgere fra alle land