Innreise til Norge

Regler ved innreise til Norge

Har du lov til å reise til Norge, må du følge gjeldende regler

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra røde land eller områder, skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene, og her finner du mer informasjon om reisekarantene.

Unntak fra reisekarantenen

Hovedregelen er at du skal i reisekarantene ved ankomst til Norge, men det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Karantenehotell eller karantene hjemme?

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land du ankommer Norge fra. Her finner du mer informasjon.

Råd for reiser til tross for reiseanbefalingen

Det er sterkt anbefalt å ikke reise til utlandet nå. Dersom du likevel må på en nødvendig reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom.