I uke 18 ble det satt 60 vaksinedoser. De ble satt i Onøy/Lurøy kretsen. 

Vi vaksinerer fremdeles i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). Fra uke 18 kan vi gå over til 12 ukers intervall for de under 65 år og uten underliggende sykdom. Har du underliggende sykdommer (etter prioriteringslisten utarbeidet av FHI) og fastlege i annen kommune, kan du likevel få vaksinen i Lurøy. Du må da først ta kontakt med din fastlege slik at han/hun kan ta kontakt med våre tjenester. 

  • I uke 19 mottar vi 42 doser. Det vil denne uken stort sett bare bli satt dose 2 doser på Onøy/Lurøy
  • I uke 20 mottar vi 60 doser. Også disse vil være flere dose 2 doser. Disse skal til Konsvik/Bratland

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. Når vi skal vaksinere i yngre prioriteringsgrupper vil vi opprette påmeldingstilbud. Trolig vil dette komme i gang i løpet av 1-2 uker. 

Samlet har 37% av innbyggerne fått vaksine. 11,1% er fullvaksinert

I uke 17 ble det satt 78 vaksinedoser. Denne uken ble de satt i Konsvik med tilreisende fra Bratland og Kvarøy. 

Vi vaksinerer fremdeles i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). 

I uke 18 mottar vi 60 doser. Disse skal settes i samme prioriteringsgruppe på Onøy med tilreisende.                       

I uke 19 mottar vi 42 doser. 

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. Når vi skal vaksinere i yngre prioriteringsgrupper vil vi opprette påmeldingstilbud. Trolig vil dette komme i gang i løpet av 1-2 uker. 

Samlet har 34% av innbyggerne fått vaksine. 9,9% er fullvaksinert

I uke 15 ble det satt 60 vaksinedoser. Vi vaksinerer i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). De fleste ble satt på Lovund og Sleneset. Det er ca 100-120 igjen i denne prioriteringsgruppen igjen i kommunen. Disse vil bli prioritert. 

I uke 16 mottar vi 60 doser. Disse skal settes i samme prioriteringsgruppe på Lurøy innland og Onøy/Lurøy kretsen. 

I uke 17 forventer vi å få 42 doser. 

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. Når vi skal vaksinere i yngre prioriteringsgrupper vil vi opprette påmeldingstilbud. 

Samlet har 27% av innbyggerne fått vaksine. 8,5% er fullvaksinert. 

 

Lurøy kommune benytter seg av alle vaksinene vi har tilgjengelig. Ikke AstraZeneca-vaksinen. Den er satt på vent. Vaksineringen foregår etter prioritert rekkefølge fastlagt av myndighetene. Vi vaksinerer pr tiden i prioriteringsgruppe 3. dvs i alderen 75-84 år i tillegg til utvalgte helsepersonell. Enkelte i gruppe 4 (65-74 år) har fått vaksinen. Vi forventer å komme ordentlig i gang med vaksineringen i denne gruppen fra uke 14. Det vil bero litt på tilgangen på vaksiner, men tilbakemeldinger fra FHI er at vaksineleveransen vil øke utover våren. 

I uke 12 er det satt 30 vaksinasjonsdoser. 29 av dosene var dose 1. Kun 1 person fikk dose 2 (som betyr at vedkommende er fullvaksinert).  Alle vaksinene ble satt på Onøy med tilreisende fra både Kvarøy, Nesøy, Aldra og Solvær. Totalt har da 243 personer fått vaksine. 

Også i uke 13 skal vaksineringen foregå på Onøy. Alle som får tilbudet vil bli kontaktet i forkant av kommunens vaksineringsteam.

I uke 14 skal det vaksineres på Lurøy fastland. 

Kommunen har mottatt 100 AstraZeneca-vaksiner. Lurøy kommune avventer bruk av denne vaksinen inntil situasjonen rundt bivirkninger er avklart. Vi følger myndighetenes anbefalinger på området. 

I uke 11 er det satt 24 vaksinasjonsdoser. Denne uken ble det kun satt 1.dose vaksiner.  Alle ble satt på Lurøy Innland. Totalt har da 213 personer fått vaksine. 

I uke 12 skal det vaksineres på Onøy/Lurøy. Alle som får tilbudet vil bli kontaktet i forkant av kommunens vaksineringsteam. 

Kommunen har mottatt 100 AstraZeneca-vaksiner. Lurøy kommune avventer bruk av denne vaksinen inntil situasjonen rundt bivirkninger er avklart. Vi følger myndighetenes anbefalinger på området. 

4 og 5.3 ble satt 36 dose-2 vaksiner i Lurøy. Totalt er det da 150 personer som nå har fått vaksine, hvorav 126  personer er fullvaksinert. 

I uke 10 skal det fullvaksineres på Sleneset. 

Kommunen vil også motta AstraZenca-vaksinen i uke 10. Denne vaksinen fra AstraZeneca er anbefalt til personer under 65 år uten særlig høy risiko for alvorlig sykdom og til helsepersonell. Disse vaksinene skal i første omgang tilbys helsepersonell.

Folkehelseinstituttet vil snarlig kommer med en plan for når innbyggere under 65 år skal bli tilbudt AstraZeneca-vaksinen.

Helsepersonell som er 65 år eller eldre, eller som har en underliggende sykdom som gjør at de er i prioriteringsgruppe 4, skal få mRNA-vaksine. Disse vaksinene skal framover forbeholdes personer i prioriteringsgruppe 1, 2, 3 og 4.

 

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. For de fleste kommuner, inkludert Lurøy, var oppstart i  uke 1/2021. Fordelingen til kommunene er basert på folketall og antall innbyggere over 65 år. Vi vil de første ukene motta kun 10 doser, men vil utover få ukentlige leveringer. Det er ledende helsesykepleier i samarbeid med legetjenesten og omsorgslederne som organiserer vaksineringen. I første omgang vil *beboere  på sykehjem/omsorgssenter og de aller eldste få tilbudet. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud. Se nedenfor om prioritering. Personer i gruppe 1-4 er/vil bli kontaktet av kommunen. Det skal avklares i uke 1 hvordan gruppe 5 - 7 skal kontaktes/gjøres avtale med. For resterende av befolkingen vil nærmere informasjon bli gitt. 

Vi har begynt oppringing av de som er over 65 år, for å høre om du ønsker vaksinen. Det er primært helsesykepleier som ringer for avtale, men det kan være at vi ringer fra skjult nummer. 

Dette er i første omgang for å få oversikt over antall. Vi vil senere kontakte deg for tidspunkt for vaksinering. Er du i tvil om du har blitt oppringt (f.eks dersom du ikke svarer på skjult nr) ta kontakt med Hanne Teigen 916 95 721

* jamfør informasjon fra FHI 30.12.2020 skal helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske roller kunne få vaksinen samtidig med beboere på sykehjem.