Jod tabletter

Lurøy kommune har et lager med jodtabletter (Kaliumjodid Recip 65 mg) til barn og unge under 18 år samt gravide og ammende.

Disse vil bli delt ut kun dersom det skjer en atomulykke og det kommer råd fra myndighetene om å dele dem ut.

Råd om å ta jodtabletter i forbindelse med en atomulykke kommer ofte samtidig med råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Derfor anbefales det å ha jodtabletter lagret hjemme slik at man slipper å dra ut å hente de. Statens strålevern anbefaler alle under 40 år, gravide, ammende eller de med hjemmeboende barn å ha jodtabletter hjemme. Du kan kjøpe tablettene reseptfritt i apotek (Jodix 130 mg).

Om det skjer en atomulykke må du holde deg orientert via radio, TV og internett fordi situasjonen kan endre seg raskt.

Hvorfor ta jod-tabletter?

Jodtabletter er et beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod. Radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke.Tilskudd av naturlig jod (jodtabletter) blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skoldbruskkjertelen og forebygger derfor kreft i skjolbruskkjertelen hos barn, unge, gravide og ammende.

Merk at det ikke er alle typer hendelser der anbefaling om å ta jodtabletter er et aktuelt tiltak. Det er derfor svært viktig å følge med i nyhetene etter en atomhendelse for å se om det kommer anbefaling om å ta jodtabletter.

Les mer om atomberedskap hos direktoratet for strålevern og atomstikkerhet 

Hvem skal ta jod-tabletter?

Om det blir aktuelt vil myndighetene gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke. Myndighetene vil også gi råd om når tablettene skal tas. 

Utlevering av jod-tabletter

Hvor selve utleveringen vil skje avhenger av når atomhendelsen skjer og hvor lang tid det tar før de radioaktive utslippene når frem til Lurøy kommune. Kommunens kriseledelse vil gi informasjon om utdelingssteder i alle tilgjengelige informasjonskanaler når det blir aktuelt. Det kan hende utleveringen vil skje ved oppbevaringsstedene eller ved skolene og barnehagene, så det er viktig å følge med i nyhetskanalene og på kommunens nettsider for informasjon om hvor utleveringen skal skje.

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke?

Artikkelliste

Tilbakemelding