Selvtest, korona

Helsedirektoratet ber kommunene prioritere hvilke grupper som får utdelt selvtester, ut fra at tilgangen på selvtester er begrenset i en periode.

Frem til nye leveranser ankommer gjelder følgende prioriteringer: 

 • Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. NB! For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte!
 • Personer som har symptomer:
  • Barn og unge (7 til 18 år)
  • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
  • Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner
 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende  høyt smittetrykk.
 • Innreise
  • Innreisetesting kan ikke nedprioriteres da det per nå er et forskriftsfestet krav.

Listen under viser i hvilke grupper som nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

 • Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.
 • Ved symptomer
  • Alle med unntak av listet opp over (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon. Dette bør være det siste som nedprioriteres

Her kan du kontakte kommunen for utlevering av selvtest:

 • Lurøy/Onøy krets: Dagtid på ukedager: Ring Lurøy rådhus tlf. 75 09 15 00 eller send e-post på postmottak@luroy.kommune.no. Ettermiddager/Helg: Ring Lurøy omsorgssenter Tlf. 94 15 53 68
 • Konsvik: Dag/kveld/Helg: Ring Konsvik Omsorgssenter Tlf: 48 23 7110
 • Aldersundet: Dag/kveld/Helg: Ring Aldersund Omsorgssenter Tlf: 90 18 22 93
 • Lovund: Dag/kveld/Helg: Ring Lovund Omsorgssenter Tlf: 9114 27 66
 • Sleneset: Dag/kveld/Helg: Ring Sleneset Omsorgssenter Tlf: 46 93 85 12

Ved henting av tester må følgende gjøres:

 • Ring først.  Du skal ikke møte opp uten avtale        
 • Når du har ringt vil du få informasjon om hvor du kan hente testen
 • Du må selv hente testen, eller få hjelp til å hente den
 • Når det gjelder barn i barnehage/skole, kan foreldrene ta kontakt med aktuell skole/barnehage og få utlevert derfra
 • Foreldrene/foresatte må selv utføre testen og gjøre videre tiltak dersom positivt utslag

NB! Personer med positiv selvtest anbefales å få denne bekreftet med PCR. Ta kontakt med legetjenesten ved positiv test