• Dose 3 til de som har fått beskjed av spesialisthelsetjenesten om at de er i risikogruppe.
 • Boosterdose til alle over 18 år (som en 3. dose).
 • Vi vaksinerer bare med Pfizer vaksine.
 • Det er og vaksiner til de som vil ha dose 1 og 2.

Mellom dose 2 og 3 må det ha gått 20 uker.

Er du usikker på når du fikk vaksinen, finner du dette ved å logge på helsenorge.no eller ved å ringe tlf: 815 55 015

I uke 39 gjennomførte vi siste vaksinering så langt. 

Samlet er da 77% av innbyggerne vaksinert med 1.dose, mens 70 % er fullvaksinert. 

Det er  bestilt opp vaksine til de som trenger dose 2  og dose 3 i slutten av oktober. Trolig vil vi kunne tilby vaksinering i uke 42 og 43. Nærmere om når og hvor vil bli informert om på hjemmesiden. 

Dose 3 gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Lurer du på om du er i den gruppen som anbefales en tredje dose, kan du ta kontakt med legekontoret. Noen får også brev fra sykehuset/spesialisthelsetjenesten. 

Pr uke 32 har 65% av innbyggerne fått sin første vaksine. 39% er fullvaksinert. Enkelte av kommunens innbyggere har vaksinert seg i andre kommuner. Det betyr at tallet på vaksinerte i Lurøy trolig er noe høyere enn oppgitt her. 

Hvor mange vi vaksinerer i Lurøy henger sammen med hvor mange vaksiner vi får tilsendt fra vaksineleverandør. 

Vi har startet med drop-in timer i ulike kretser. Dette gjelder i første omgang kun dose 1. Følg med på hjemmesiden og på kommunens fb-side når og hvor.  De to siste ukene har 157 personer vaksinert seg på drop-in. Dersom du vil ha vaksine må du nå melde deg. Du som skal ha dose 2 vil bli oppringt. Det vil bli gitt beskjed når vi åpner for drop-in på dose 2 også. 

Alle som blir vaksinert blir registrert. Du kan finne dine opplysninger på din profil på helsenorge.no. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før det blir registert. Er det spesielle forhold , (du skal ut og reise etc), kontakt vaksinetelefon for informasjon 

Pr uke 30 har 55% av innbyggerne fått første vaksine. 32 % er fullvaksinert. 

I uke 31 og 32 vil vi få betydelig større mengde med vaksiner. Vi vaksinerer nå i de siste prioriteringsgruppene. Ta kontakt på vaksinemail om du har spørsmål. vaksine@luroy.kommune.no. Har du medisinske spørsmål, kan du ringe legekontoret i åpningstiden. 

Vi er nå godt i gang med prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Dvs de i alderen 18-64 år med underliggende sykdommer. Vi har også begynt å vaksinere i gruppe 8 (55-64 år). Allerede fra neste uke er vi i gang med gruppe 9 (45-54 år).  

Samlet har 816 fått vaksine, og 541 er fullvaksinert. Det betyr at ca 43% av innbyggerne har fått vaksine, hvorav 29% er fullvaksinert. 

 • Vi vaksinerer i alle uker i sommer. De som ennå ikke har meldt ønske oppfordres nå til å gjøre det på vaksinetelefonen eller vaksinemail. Har du spørsmål om medisinske forhold rundt vaksineringen ring legekontoret. 
 • Vaksinetelefon for de under 65 år: tlf. 90 29 71 33. Åpningstid er torsdag og fredag kl. 10-14. 
 • Vaksinemail: vaksine@luroy.kommune.no

Vi registrerer ønsker forløpende og du vil bli kontaktet når det er din tur i prioriteringskøen og vi har vaksiner tilgjengelig. 

I uke 25 har mange fått sin første vaksine (75 har fått dose 1 og 13 dose 2) 

Det betyr at 690 personer av kommunens innbyggere nå har fått vaksine hvorav 27% av er fullvaksinert. 

Vi er nå ferdig med prioriteringsgruppe 4 og er i gang med aldersgruppen under 65 år. Dvs de fra 64 år og ned til 18 år med underliggende sykdommer. Vi er altså ikke kommet til de under 64 år uten underliggende sykdommer. Vi forventer å komme til denne gruppen allerede i løpet av 2 uker. De som ennå ikke har meldt ønske oppfordres nå til å gjøre det på vaksinetelefonen eller vaksinemail.

 • I uke 26 mottar vi 86 doser. Disse skal til Lovund/Onøy

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. 

 • Vaksinetelefon for de under 65 år: tlf. 90 29 71 33. Åpningstid er torsdag og fredag kl. 10-14. 
 • Vaksinemail: vaksine@luroy.kommune.no

Vi registrerer ønsker forløpende og du vil bli kontaktet når det er din tur i prioriteringskøen og vi har vaksiner tilgjengelig. 

 

I uke 22 ble det satt 72 vaksinedoser. Disse ble satt på fastlandet og på Onøy. De fleste var dose 2 vaksiner. 

Vi vaksinerer fremdeles i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) og er derfor ikke kommet til aldersgruppen under 65 år som kan vaksineres med 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. 

 • I uke 23 mottar vi 86 doser. Disse skal til fastlandet og Lovund/Sleneset
 • I uke 24 mottar vi 78 doser

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. 

Det vil de kommende ukene være en liten nedgang i antall vaksinedoser for så at vi får flere i ukene 29-31. 

Vi har tatt i bruk vaksinetelefon der de under 65 år kan ringe og melde interesse. Tlf. 90 29 71 33. Åpningstid er torsdag og fredag kl. 10-14.  Det er stor pågang på telefonen. I tillegg kan ønske meldes på vaksine@luroy.kommune.no. Vi registrerer ønsker forløpende og du vil bli kontaktet når det er din tur i prioriteringskøen og vi har vaksiner tilgjengelig. 

Samlet har 50% av innbyggerne fått vaksine. 21% er fullvaksinert.

Nå kan alle mellom 18 og 65 år melde seg for ønske om Covid-19 vaksine. Vi gjør oppmerksom på at vi fremdeles følger nasjonale myndigheters prioriteringsrekkefølge og vil sette deg på liste i den prioriteringsrekkefølgen du er i.

Vaksinetelefonen vil være betjent torsdager og fredager fra kl. 10 -14

Du kan også melde ønske: 

I tillegg til vaksinetelefon kan du nå melde ønske på e-post

Vaksine@luroy.kommune.no   Husk ikke å oppgi sensitive opplysninger. Dvs ikke sykdom/diagnoser. Kun navn, alder, telefonnummer og bostedkrets.

Du kan:

 • Registeret deg for ønske om vaksine

Vi registrerer navn, alder, telefonnummer og bosted.

Når vi har vaksiner tilgjengelig i din krets vil du blir oppringt eller få en sms for oppmøte. Du vil bli oppringt eller få sms uken før oppmøte. Enkelte kan få på kortere varsel (dersom andre melder avbud).

Det er meldt om at kommunen får flere vaksiner i sommerukene.  Du kan derfor forvente at du får tilbud om vaksine i denne perioden.

Vaksinetelefonen er ikke betjent av helsepersonell. Du vil derfor ikke få svar på medisinske spørsmål om vaksinen; bivirkninger og lignende. Har du spørsmål om det kan du ta kontakt med helsesykepleier eller legetjenesten. Du finner også mye god informasjon på helsenorge.no og fhi.no.

Det kan bli stor pågang på telefon, får du ikke svar må du ringe på nytt.

Er du i alder 65 år eller eldre med sykdommer/tilstand og i risikogrupper blir du kontaktet av kommunens vaksineringsteam. Er du ikke allerede kontaktet, kan du gjerne ta kontakt.  

Har du fastlege i annen kommune og har en underliggende sykdom må du ta kontakt med din fastlege for å få vite hvilken prioriteringsgruppegruppe du tilhører.

Er du student, kommer fra Lurøy, er hjemme i sommer –og det er din tur i vaksinekøen, kan du få vaksinen her

Viktig informasjon:

 • Vaksinen er gratis og frivillig
 • Vaksineringen foregår i kommunens lokaler, du får beskjed hvor du skal møte
 • Husk legitimasjon med bilde
 • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering
 • Husk du må vente i 20 minutter før du kan dra hjem

Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Hvordan er prioriteringslisten og hvem er i risikogruppe: 

I uke 20 ble det satt 60 vaksinedoser. Disse ble satt i Konsvik/Bratland. De fleste av disse var dose 2 doser. 

Vi vaksinerer fremdeles i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp) og er derfor ikke kommet til aldersgruppen under 65 år som kan vaksineres med 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. 

 • I uke 21 mottar vi 60 doser. Det vil den uken stort sett bare bli satt dose 2 doser på Sleneset/Lovund 
 • I uke 22 mottar vi 102 doser. Disse skal til fastlandet og mulig Sleneset/Lovund. 1/3 vil være dose 1, resterende dose 2

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet.

Fra neste uke vil vi ta i bruk vaksinetelefon der de under 65 år kan ringe og melde interesse. Det vil komme nærmere informasjon om dette. 

Samlet har 42% av innbyggerne fått vaksine. 15% er fullvaksinert.

I uke 18 ble det satt 60 vaksinedoser. De ble satt i Onøy/Lurøy kretsen. 

Vi vaksinerer fremdeles i prioriteringsgruppe 4 (65-74 år og samtidig personer mellom 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp). Fra uke 18 kan vi gå over til 12 ukers intervall for de under 65 år og uten underliggende sykdom. Har du underliggende sykdommer (etter prioriteringslisten utarbeidet av FHI) og fastlege i annen kommune, kan du likevel få vaksinen i Lurøy. Du må da først ta kontakt med din fastlege slik at han/hun kan ta kontakt med våre tjenester. 

 • I uke 19 mottar vi 42 doser. Det vil denne uken stort sett bare bli satt dose 2 doser på Onøy/Lurøy
 • I uke 20 mottar vi 60 doser. Også disse vil være flere dose 2 doser. Disse skal til Konsvik/Bratland

Vi ringer fremdeles de som får tilbudet. Når vi skal vaksinere i yngre prioriteringsgrupper vil vi opprette påmeldingstilbud. Trolig vil dette komme i gang i løpet av 1-2 uker. 

Samlet har 37% av innbyggerne fått vaksine. 11,1% er fullvaksinert