Alle over 18 år kan nå ( fra uke 47) få oppfriskningsdose med koronavaksine.

I Lurøy kan du melde ditt ønske om koronavaksine til legekontoret i telefontiden mellom 08.30 - 11.30 og mellom 13- 14. TLF: 7509 1585

Folkehelseinstituttet anbefaler personer som er eldre enn 65 år og yngre personer med risikofaktorer å ta en oppfriskningsdose.

Vaksinasjon vil gjøres med oppdaterte vaksiner fra Pfizer. De oppdaterte vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og varianter av coronaviruset som sirkulerer nå.

Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose eller gjennomgått covid-19 infeksjon er minimum 4 måneder.

Har du allerede fått fire eller fem vaksinedoser skal du ikke ha flere vaksinedoser.

  Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.           

Fra 1.juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose.

Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.                                                                                                                         

Det blir drop-in på vaksinering etter ferieavvikling. Må du ha vaksine før den tid, kan legekontoret kontaktes for avtale.

 

RING LURØY LEGEKONTOR FOR TIMEBESTILLING

PÅ TELEFON: 75 09 15 85

Hvis du ønsker vaksinepåfyll, dose 2, 3 eller 4 og ikke har hørt fra oss , ta kontakt med Lurøy helsestasjon innen tirsdag 22 mars.  Tlf: 916 95 721 

De nyeste reglene for koronapass finner dere på FHI (Folkehelseinstituttet) Appen Reiseklar fra Utenriksdepartementet kan også være til hjelp. 

Ettersom Lurøy kommune tilbyr vaksine til barn mellom 5-15 år, ønsker vi å belyse at gjennomgått Covid-19 telles som én vaksinedose.

  • Dette gjelder for alle aldre og vaksinestatus.

Det vil si at barn mellom 5 og 12 år, med gjennomgått korona, ikke skal ha vaksine, og barn/ungdom mellom 12 og 15 som er vaksinert med én dose fra før og gjennomgått korona, ikke skal ha dose 2.

Mer utfyllende informasjon i lenke fra FHI:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge

Ved spørsmål bes dere kontakte helsesykepleier Hanne Teigen på 916 95 721, eller Kjersti Augdahl på 905 74 237.

Du kan nå oss på:

  • Vaksinemail: vaksine@luroy.kommune.no
  • Hanne Teigen: hanne.teigen@luroy.kommune.no eller tlf 916 95 721
  • Kjersti Augdahl: kjerstimarie.augdahl@luroy.kommune.no eller tlf 90574237
  • Dose 3 til de som har fått beskjed av spesialisthelsetjenesten om at de er i risikogruppe.
  • Boosterdose til alle over 18 år (som en 3. dose).
  • Vi vaksinerer bare med Pfizer vaksine.
  • Det er og vaksiner til de som vil ha dose 1 og 2.

Mellom dose 2 og 3 må det ha gått 20 uker.

Er du usikker på når du fikk vaksinen, finner du dette ved å logge på helsenorge.no eller ved å ringe tlf: 815 55 015

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksinasjon. For de fleste kommuner, inkludert Lurøy, var oppstart i  uke 1/2021. Fordelingen til kommunene er basert på folketall og antall innbyggere over 65 år. Vi vil de første ukene motta kun 10 doser, men vil utover få ukentlige leveringer. Det er ledende helsesykepleier i samarbeid med legetjenesten og omsorgslederne som organiserer vaksineringen. I første omgang vil *beboere  på sykehjem/omsorgssenter og de aller eldste få tilbudet. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud. Se nedenfor om prioritering. Personer i gruppe 1-4 er/vil bli kontaktet av kommunen. Det skal avklares i uke 1 hvordan gruppe 5 - 7 skal kontaktes/gjøres avtale med. For resterende av befolkingen vil nærmere informasjon bli gitt. 

Vi har begynt oppringing av de som er over 65 år, for å høre om du ønsker vaksinen. Det er primært helsesykepleier som ringer for avtale, men det kan være at vi ringer fra skjult nummer. 

Dette er i første omgang for å få oversikt over antall. Vi vil senere kontakte deg for tidspunkt for vaksinering. Er du i tvil om du har blitt oppringt (f.eks dersom du ikke svarer på skjult nr) ta kontakt med Hanne Teigen 916 95 721

* jamfør informasjon fra FHI 30.12.2020 skal helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske roller kunne få vaksinen samtidig med beboere på sykehjem.