Banktjenester for flyktninger

Flyktninger som ankommer Norge vil ha behov for banktjenester.  Banktjenester tilbys av ulike banker, og kan velges ut fra hvilke tilbud som en selv måtte ønske. 

Sparebanken Helgeland har henvendt seg til Lurøy kommune og anbefaler flytninger å få opprette egne kontoer/ kundeforhold, i stedet for å bruke prepaid-kort. 

Sparebanken Helgeland ber de som ønsker banktjenester hos dem om å registrere seg hos dem og gi følgende informasjon: 

  • Registreringsbevis for asylsøkere
  • D-nummer
  • Bekreftelse fra kommunen på bostedsadresse
  • Ønskelig med kopi av pass hvis det er mulig

De vil da kunne opprette konto, utstede kort uten legitimasjon og kunne gi innlogging i nett/mobilbank (ikke BankID).

Sparebanken Helgeland vil kunne bistå med å komme til kommunen, en dag eller to, for å få signert dokumenter og innhente nødvendige legitimasjon, dersom det kommer flere i puljer til kommunen.