Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, og andre frivillige

Kommunen ønsker samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, og andre frivillige.  Vi vil trenge bred bistand fra frivillige, både individuelle, og hjelp fra lag og organisasjoner for å kunne ivareta flyktninger som kommer til Lurøy. 

Flere enkeltpersoner har meldt inn til kommunen at de har tilbyr språkhjelp, bistand som mentor, oppfølging, lek etc.  Det er viktig at flyktningene får muligheten til å fylle dagene med vanlige aktiviteter og bli integrert i lokalsamfunnets sosiale liv. Vi trenger tilgang til flere, og til lag og organisasjoner. 

Foreløpig har kommunen ikke kartlagt behov for klær, møbler og annet, men vi oppfordrer folk til å følge med på informasjon både fra kommunen og lag/foreninger - og å beholde engasjementet!

Dersom du ønsker å tilby frivillig hjelp, kan du fylle ut dette skjemaet: Frivillighet

Du kan også ta kontakt via epost: eli-anne.hauknes@luroy.kommune.no, eller via telefon: 750 91 500 (mellom kl. 10:00 og kl. 13:00).