Lurøy kommune fordømmer på det sterkeste den russiske invasjonen av Ukraina. Befolkningen i Lurøy er positive til at Lurøy etablerer en flyktningtjeneste, noe kommunestyret stiller seg bak, jf kommunestyrevedtak.   Lurøy kommune mener det er viktig å bidra med hjelp til den store flyktningkrisen som følge av krigen i Ukraina, selv om det vil bli krevende og at det kan påregnes at andre oppgaver måtte nedprioriteres.