Ønsker du å søke om midlertidig bosted i kommunen?

Flyktninger som er kommet til kommunen kan søke om midlertidig alternativ mottaksplass. Ta kontakt med Lurøy kommune hvis du ønsker å søke om dette.

  • Tel: 75091500

  • Email: postmottak@luroy.kommune.no

UDI har fått på plass en utvidet ordning for alternativ mottaksplass.

Du kan lese mer om regelverket for ordningen på UDI 2022-003 (udiregelverk.no) og finne søknadsskjema her Søke om midlertidig alternativ mottaksplass - UDI

Retningslinjen gjelder fra og med tirsdag 15. mars 2022, og inntil videre.