Utleie av boliger

Lurøy kommune vil trolig ha behov for tilgjengelige boliger som kan benyttes av flyktninger. Vi vet foreløpig ikke hvor mange flyktninger som skal bosettes i Lurøy, eller når det kan være aktuelt å inngå avtaler om leie av bolig. Kommunen ønsker likevel å skaffe seg en best mulig oversikt over tilgjengelige boliger.

Ønsker du å tilby din boenhet, bolig/leilighet, ta kontakt! Du forplikter deg ikke, selv om du registrerer deg.

Vi ber deg oppgi:

  • boligens plassering
  • størrelse
  • antall rom
  • tilgang til bad og kjøkken
  • pris
  • når, og eventuelt hvor lenge, den kan leies ut
  • oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-post

Vi setter pris på alle henvendelser, men understreker at dette i første omgang er en kartlegging. Vi vil komme tilbake til deg i arbeidet med å vurdere hvilke boliger som kan være aktuelle.

Dersom du ønsker å tilby leie av bolig, kan du fylle ut dette skjemaet: Tilgjengelige boliger til flyktninger

Du kan også ta kontakt via epost: eli-anne.hauknes@luroy.kommune.no, eller via telefon: 750 91 500 (mellom kl. 10:00 og kl. 13:00).