Barneverntjeneste

Åpningstid kl 08.00 – kl 15.00/16.00
Telefon Lurøy kommune: 75 09 15 00

Epost: hso@luroy.kommune.no

Vakttelefon v/Ytre Helgeland barnevernstjeneste utenom åpningstid: 750 74100
Mandag-fredag sommertid: 15.00-08.00 og vintertid 16.00-08.00. Døgnåpent fra fredag kl 15.00/16.00 til mandag kl 08.00 samt helligdager.

Alarmtelefon for Barn og Unge: 116 111

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet arbeider etter Lov om barneverntjenester.

 

Hvem får hjelp av barneverntjenesten

Det er ulike grunner til at barn og familier i perioder i livet trenger hjelp fra barnevernet, og det varierer hvor lenge disse har behov for hjelp.

Barneverntjenesten jobber med forebyggende arbeid og samarbeider med flere for å etablere gode tiltak som er tilpasset barnet/barnefamilien.  Lurøy kommune har et koordinerende team for barn og unge med deltagere fra barneverntjenesten, skole og barnehage, psykiatrisk helsearbeider og helsesykepleiere. 

Alle som har en bekymring rundt et barn, som har behov for råd og veiledning i forhold til om de skal melde en sak eller har behov for råd og veiledning til egne barn kan ta kontakt med barneverntjenesten. Barn kan også selv ta kontakt.

Alarmtelefon for Barn og Unge kan også kontaktes på telefon 116 111. De har åpen fra kl 15.00 i hverdagene til kl. 8.00 neste morgen. I helgene er det åpent hele døgnet.

Lurøy barneverntjeneste har vakttelefon - tlf.nr. 750 74 100. Dette er et samarbeid med Ytre Helgeland barneverntjeneste med Leirfjord som vertskommune.

 

Slik melder du fra til barnevernet

Barneombudet.no

Lov om barneverntjenester

Fosterhjem Helgeland

Kontakt

Berit Harsvik Hauknes

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Relaterte ressurser