Ergoterapi

Ergoterapeuten i Lurøy arbeider i forhold til alle aldersgrupper og på de ulike arenaer mennesker oppholder seg.
Det være seg hjemme, på skolen, barnehagen, arbeidsplassen og på fritida.
Målet med arbeidet er at mennesker skal kunne være i stand til å gjøre de aktivitetene
som er viktige for akkurat denne personen. Aktiviteter som er viktige å gjøre for
meg, trenger ikke å være viktig for deg!

Noen ganger skjer det, at man av ulike årsaker ikke er i stand til å utføre de aktiviteter en har lyst til. Det være på grunn av sykdom, skade eller alderdom.
I de fleste tilfeller er det nok å foreta enkle tilrettelegginger.
Tilrettelegging kan innebære så mangt: Et hjelpemiddel kan tas i bruk for å kompensere for et funksjonstap, eller en enkel ominnredning i huset kan føre til at gjenstander og utstyr man ofte bruker blir mer tilgjengelige.
I noen tilfeller er man nødt til å bygge om huset sitt, slik at man kan bruke rullestol inne, eller man må ha hev/senkbar kjøkkeninnredning for å kunne bli selvhjulpen i matlaging.
En tilrettelegging hjemme kan være avgjørende for om en person skal kunne bo hjemme etter at man har fått en funksjonsnedsettelse.

Ergoterapeuten jobber også med å forebygge helseproblemer, både fysiske og psykiske.
Eks. i samarbeid med fysioterapeut og psykisk helsearbeider i kommunen.

I tillegg til dette er ergoterapeuten synskontakt, hørselskontakt og rehabilteringskoordinator i kommunen.

Synskontakt:
Kartlegging av synstap- utprøving av hjelpemidler i forhold til nedsatt syn- rekvirering av hjelpemidler- opplæring/ tilpasning av hjelpemidlet

Hørselskontakt: etter samme prinsippet som synskontakt.

Ergoterapeuten er ansvarlig for formidling av kommunens trygghetsalarmer

Hvordan få ergoterapitjenester?
Ring ergoterapeuten direkte eller ta kontakt med kommunelegen eller hjemmesykepleien der du bor.
Ergoterapeuten avtaler som regel hjemmebesøk kort tid etter den første henvendelsen.
Sammen med bruker og/ eller pårørende finner man ut hvor utfordringen ligger og
hvordan man evt. kan løse den.

Egenandeler
Det er ingen egenandel for ergoterapitjenester i Lurøy kommune, og det koster
ingenting å få et teknisk hjelpemiddel gjennom folketrygden. Det er kommunal avgift på trygghetsalarm.

Adresse

Aldersund omsorgssenter


Åsmyrveien 25

8730 Bratland

 

Andre telefonnummer: 

Vaktrom 750 91 664

Avdelinger 46837417

Miljøtjenesten 482 56 765

Åpningstider

 • Besøks- og postadresse
  Onøyveien 14, 8766 Lurøy
 • E-post
  postmottak@luroy.kommune.no
 • Telefon
  750 91500
 • Besøks/telefontid:
  Man-Fre kl. 09.00 - 15.00