Ergoterapi

Ergoterapeuten i Lurøy kommune arbeider med mennesker i alle aldre.

Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Dette kan innebære

 • Trening av daglige gjøremål og aktiviteter.
 • Tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner.
 • Kompensering for tapt funksjon ved hjelp av tekniske hjelpemidler.
 • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole.
 • Veiledning, informasjon og undervisning.
 • Tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging.

Les mer på nav.no:
https://www.nav.no/no/lokalt/hjelpemiddelsentraler/nav-hjelpemiddelsentral-nordland

Ergoterapeuten i Lurøy kommune er også syns- og hørselskontakt.

Hva gjøre en synskontakt?

 • Hjelper deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen.
 • Formidler synshjelpemidler og gir opplæring og oppføling i bruk av synshjelpemidler.
 • Hjelper deg med å søke synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Les mer om nedsatt syn:
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/syn

Hva gjør en hørselskontakt?

 • Hjelper deg som har nedsatt hørsel med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen.
 • Formidler hørselshjelpemidler og gir opplæring og oppfølging i bruk av hørselshjelpemidler.
 • Hjelper deg med å søke hørselshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.      

Les mer om nedsatt hørsel:
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/horsel2

Hvordan få ergoterapitjenester?

Ring ergoterapeuten direkte eller ta kontakt via fastlegen, helsesykepleier eller omsorgstjenesten der du bor. Ergoterapeuten avtaler som regel hjemmebesøk kort tid etter den første henvendelsen.

Kontaktinfo

Ergoterapeut Lurøy kommune tlf. 41691041 (mandag – fredag, kl. 8.00 – 15.30.)

E-postadresse:
eva.evensen@luroy.kommune.no
postmottak@luroy.kommune.no

Postadresse:
Ergoterapitjenesten, Lurøy kommune
Åsmyrveien 25,
8730 Bratland

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

 • Besøks- og postadresse
  Onøyveien 14, 8766 Lurøy
 • E-post
  postmottak@luroy.kommune.no
 • Telefon
  750 91500
 • Besøks/telefontid:
  Man-Fre kl. 09.00 - 15.00