Lurøy innland og Lovund

Lurøy kommune har en 100% privat stilling som fordeles blant 4 fysioterapeuter/manuellterapeuter. Disse dekker Lovund samt fastlandet (Aldersundet). Fysioterapitjenesten har som formål å behandle/forebygge muskel-skjelett plager, rehabilitering/habilitering av pasienter.

Åpningstider:

Fysioterapi Lurøy innland og Lovund
Sted Dag Tid
Lovund Mandag 10.30-17.00
Fredag 10.30-13.00
Aldersundet Mandag 08.00-19.00
Fredag 08.00-15.00

 

Hva kan en fysioterapeut/Manuellterapeut hjelpe deg med?

Fysioterapi er en klinisk virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig autorisasjon og kompetanse innenfor forebygging og behandling av muskel- og skjelettplager. Vi har har kunnskap om kroppen (anatomi, fysiologi, nevrologi m.m.) og dens behov og muligheter for bevegelse.

Ved første konsultasjon gjennomgås sykehistorie og fysioterapeuten foretar en funksjonsundersøkelse, som skaper grunnlaget for videre oppfølging. En førstegangskonsultasjon har som regel en varighet på 60 min.

Målsettingen vår er å skap endring og god bevegelse for å lindre smerte og opprettholde eller bedre funksjonsevnen.

Behandlingen kan bestå av endringsfokusert samtaler, øvelser og ulike beh. teknikker.

Vi tar i mot pasienter med og uten henvisning fra lege.

 

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuter rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og henvise til spesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut. Manuellterapeut kan også sykmelde.

Kontakt

Moheia Fysioterapi

Tlf:
751 27 080