Lurøy helsestasjon

Når du har fått barn sendes fødselsmelding til helsestasjonen i det området barnet bor. Helsesykepleier tar kontakt for å avtale hjemmebesøk, eller dere kan selv ta kontakt. På helsestasjonen får dere tilbud om oppfølging av barnet som er et helsefremmende og forebyggende tilbud fra kommunen. Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 0-20 år og deres foreldre, ta gjerne kontakt for å avtale time, ved spørsmål vedr. deg eller ditt barns helse og trivsel.

Helsestasjonen gir blant annet tilbud om:

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Ammeveiledning
 • Regelmessig helseundersøkelser av barnet utført av helsesøster og lege
 • Vekt og lengde registreres og barnets utvikling og trivsel vurderes
 • Veiledning og rådgivning om f.eks søvn, samspill og adferd hos barnet
 • Vaksinasjon av barnet i henhold til gjeldende vaksinasjonsprogram
 • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov
 • Jevnlig besøk/samarbeid med barnehagene i kommunen
 • NB: Ved akutt sykdom kontakter du barnets fastlege

 

Åpningstid/sted

 

Konst. helsesykepleier Kjersti Marie Augdahl  har hovedkontor ved

Lurøy helsestasjon, Onøyveien 14, 8766 Lurøy 

Telefon: 75 09 15 91 Mobil 905 74 237

E-post: KjerstiMarie.Augdahl@luroy.kommune.no

 

Ledende helsesykepleier Hanne Teigen har hovedkontor ved

Bratland helsestasjon, Åsmyrveien 25, 8730 Bratland

Telefon: 75 09 16 52 Mobil 916 95 721

E-post:: hanne.teigen@luroy.kommune.no  

 

Skolehelsetjeneste

Vi har ”åpen dør” ved alle skolene i Lurøy, hver 14 dag, hvor elevene kan komme innom uten timeavtale. Dette avtales med den enkelte skole. Elevene kan også ta kontakt med oss pr. telefon

Helsesykepleier kan gi råd om:

 • Ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, hygiene, pubertet, rusmidler, tobakk, sorg, mistrivsel med mer
 • Vi har taushetsplikt og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke
 •  utføre syns og hørselsprøver
 • Gruppe /individuelle samtaler med elevene etter fastsatt program og ved behov
 • Vaksinasjoner etter gjeldende vaksinasjonsprogram

Vi samarbeider ulike aktører ved behov, som psykisk helsearbeider, ergoterapeut, fysioterapeut, lege, BUP (Barne /ungdomspsykiatri), PPT (pedagogisk, psykologisk tjeneste) barnevern, habiliteringsavdelingen m.fl.

Ved behov for ekstra oppfølging, f.eks. dersom barn har sammensatte problemstillinger, viser vi til informasjon under koordinerende enhet.

Kontakt

Hanne Teigen

Tlf:
750 91 652
Mobil:
916 95 721

Relaterte ressurser