Jordmor på helsestasjonen

Målet med kontrollene er at mor og barn skal ha det best mulig under svangerskapet og etter fødselen. Gjennom samtale og enkle undersøkelser ønskes risiko og avvik å avdekkes. Kvinnen og partner vil få informasjon, råd og veiledning i gode levevaner, og om fødselen og barselperioden. Helsedirektoratet anbefaler ca.8-10 svangerskapskontroller gjennom svangerskapet. Hver gravid vurderes individuelt, derfor vil antall kontroller variere.

Jormødrene Elin Hestnes og Siri Rønning tilbyr svangerskaps kontroller til gravide. Det tilbys kontroller annen hver måned til jordmor, de resterende kontrollene utføres av lege.

Lurøy innland dvs. kretsene Konsvikosen og Bratland ved Elin Hestnes, ca annen hver måned, kontrollene foregår ved legeskyssbåt i Kilboghavn, eller ved legekontor på Bratland

Kretsene Onøy/Lurøy, Lovund og Sleneset ved Siri Rønning ca. annen hver måned, kontrollene foregår på legekontor på Onøy og Lovund

Nesøy og Kvarøy får tilbud om kontroller til jordmor på Onøy/ Lurøy  

Time bestilles via Lurøy legekontor 7509 1585 mellom 08.30 -11.30

Elin Hestnes: Mobil: 994 83 825,  Siri Rønning: 917 59 472

 E-post adresse: siri.ingeborg.ronning@helgelandssykehuset.no

                             Elin.hestnes@helgelandssykehuset.no/elinhestnes@gmail.com

Kontakt

Lurøy Legekontor

Tlf:
750 91 585

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00