Fordelingsmøte for omsorgstjenesten - voksne over 18 år

Koordinerer og fordeler tjenester for deg over 18 år. Inntaksteamet består av helse og omsorgssjef, avd. leder for Indre, midtre og ytre omsorgsdistrikt, ergoterapeut, kommunelege og psykisk helsearbeider i kommunen. Samt kommunens koordinerende enhet.

Inntaksteamet har møte en gang pr. måned, og fordeler tjenester og søknader fortløpende.