Koordinerende team barn- og unge opp til 18 år

Koordinerer tverrfaglig innsats i kommunen for barn opp til 18 år. Koordinerende team i kommunen er deltaker i dette møteorganet. Teamet har møte en gang pr. måned, der behandling av eventuelt søknad fra deg som har behov for ansvarsgruppe og eller individuell plan.

Koordinerende team skal fungere som en plattform for tverrsektorielt samarbeid mellom etatene i kommunen, og består av helse- og sosialsjef, oppvekstleder, ledende helsesykepleier, barnevernleder og psykisk helsearbeider.