Jobbe innen Helse- sosial eller omsorg, eller ved Miljøterapitjenesten, i Lurøy kommune?

Legetjeneste

 

Selvbetjening

Ved å velge selvbetjening får du muligheten til:

  •  Bestilling av e-resept
  •  E- konsultasjon med lege

Bestill legetime på nett

Nå kan alle som har fastlege i Lurøy på en rask og enkel måte komme i kontakt med legetjenesten. Du kan gjøre enkle bestillinger uten ventetid på telefonen. Klikk på lenken og følg instruksjoner eller last ned appen "legetime" ved å klikke på lenken under:

For apple     For android

Lurøy kommune har 4 legekontor som til vanlig er betjent etter følgende plan:

  Man Tirs  Ons Tors Fre   
Bratland x x x x  
Lovund x   x    
Sleneset, 2. hver torsdag    x   x  
Onøy     x x  
Kvarøy/Hestmona/Sørnesøy    

Onøy

   

Legevakt

Lurøy kommune har døgnkontinuerlig legevakt. Fremmøtested er hovedsakelig på legekontorene på Onøy, Lovund eller Bratland etter hvilken lege som har vakt. Legen er behjelpelig med å skaffe skyss ved behov.

Legevaktstelefonen er hele døgnet betjent av sykepleiere ved legevaktssentralen i Mo i Rana. De vurderer hastegraden på henvendelsen og setter pasienten i kontakt med vakthavende lege i Lurøy eller ambulanse/AMK.

Fastlege

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege.

Du kan bytte fastlege to ganger hvert år. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. 

Lurøy kommune har fellesliste. Dette betyr at legene samarbeider om pasientene på listene. Pasientene er derfor ikke sikret å komme til samme lege hele tiden, men ved oppsett av time vil det bli tatt hensyn til ønsker så langt det er praktisk mulig.

Fastlegeordningen eies av kommunene, men administreres av HELFO. Ordningen gir deg rett til fastlege, men ikke rett til en bestemt fastlege.

Kommunen skal gjennom fastlegeordningen sikre at det er ledig plass på listene til fastlegene i kommunen eller i samarbeidende kommuner. Dersom du ikke får fastlege av kommunen du bor i, kan du klage til kommunen.

Det at du ikke får den fastlegen du ønsker, eller mister den legen du hittil har hatt, omfattes ikke av klageadgangen. Dersom du ønsker en lege med fulle lister, må du vente til vedkommende har ledig kapasitet.

På Helse Norges sider kan du lese mer om fastlegeordningen og du kan søke om å bytte fastlege.

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Vanlige henvendelser

(timebestilling, reseptfornyelse og andre forespørsler):

Tlf 750 91 585

Telefontid:

  • Mandag-torsdag: 09:00-11:30 og 13.00-14.00
  • Fredag: 10:00-11:30 og 13.00-14.00

Livstruende tilstander: ring 113

Øyeblikkelig hjelp:

Ring legevakt 116117
(hastesituasjoner, ikke livstruende)

Tilbakemelding