NAV har som formål å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset behovet til den enkelte og arbeidslivet.

Det betyr at NAV skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV-kontoret eies av stat og kommune, som møtes i det lokale partnerskapet som styrer kontoret. NAV Lurøy har 4 ansatte i 2,9 årsverk, og samarbeider i et felles tjenesteområde med NAV Rana, NAV Hemnes og NAV Nesna.

NAV-kontoret skal ivareta kommunens oppgaver etter Lov om sosiale tjenester i NAV.  Det omfatter generelle oppgaver og de individuelle tjenestene opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram.

I tillegg bistår NAV i saker som gjelder dagpenger, sykepenger, barnetrygd og uføretrygd.

Kontakt oss:

  • NAV Person: 5555 3333 // www.nav.no
  • NAV Pensjon: 5555 3334 // www.nav.no // logg deg inn på Ditt NAV
  • NAV Bedrift/lege/tiltaksarrangør: 5555 3336

Ta gjerne kontakt på Chat, Facebook og Twitter. NAV finnes også på blogg, YouTube, LinkedIn, Instagram og Snapchat.