Opplysning, råd og veiledning

NAV-kontorets plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

NAV gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

  • Økonomi
  • Arbeid og aktivitet
  • Bolig
  • Helse

Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.Hvem kan få tilbudet?


Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning på NAV-kontoret. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.

Slik søker du
Søknadskjemaet er ikke elektronisk, det må derfor skrives ut før utfylling. Ingen søknadsfrist.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

10.00 - 14.00