Praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp)

Kan søkes av personer som pga. sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke kan dra omsorg for seg selv.
Hjemmetjenesten yter praktisk hjelp i hjemmet til personer som har et særskilt hjelpebehov evt. praktisk personlig hjelp.


· Hjelp/tilrettelegging ved personlig stell
· Tilrettelegging/tilberedelse av måltider/oppvask
· Vask av klær/skifte av sengetøy
· Hjelp til forflytning
· Opplæring
· Innkjøp
· Rengjøring
· Andre oppgaver etter avtale.
Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende og omsorgsavdelingen. Det er klageadgang på vedtak vedr. tjenesten. Avdelingen er behjelpelig med å sette opp evt. klage.
Avdelingen forventer:
· At nødvendig utstyr til rengjøring forefinnes
· At nødvendig tekniske hjelpemidler kan tilpasses og benyttes
· At du varsler avdelingen om fravær
· Respekt for at vi ikke hjelper på områder der du klarer deg selv