Hjemmesykepleie

Personer som på grunn av kortvarig og kronisk sykdom/uførhet har behov for helsehjelp, kan søke hjemmesykepleie.

Dersom du ønsker direktekontakt med tjenesten i den enkelte krets, ring til omsorgskretsen henvendelsen gjelder.

Hjemmesykepleie er en ambulerende tjeneste som drar hjem til tjenestemottakerne på oppdrag.
Hjemmesykepleien yter sykepleietjeneste i hjemmet, ofte som behandling/oppfølging av behandling igangsatt av fastlegen, legevakt eller sykehus.
Hjelpen blir tilpasset den enkelte ut fra faglige vurderinger. Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med den enkelte søker/pårørende og omsorgsavdelingen. Det er klageadgang på vedtak vedr. tjenesten. Avdelingen er behjelpelig med å sette opp klage.
Hjemmesykepleie er gratis.