Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.

Målgruppen er eldre over 65 år, hjemmeboende med og uten tjenester, samt eldre i institusjon.

Lurøy kommune er nå i gang med å utarbeide en handlingsplan med satsningsområder tilpasset kommunens lokale forhold.