Aldersund omsorgskrets

Omsorgskretsen strekker seg fra Sila til Olvikvatnet, ca.3 mil langs fylkesvei 17. Omfatter også øya Aldra.

Omsorgskretsen er basert på hjemmetjenester, og den blir ledet ut i fra basen ved Aldersund omsorgssenter 

Aldersund omsorgssenter, som er døgnbemannet, består av 12 omsorgsboliger, hvor 2 boenheter er satt av til korttids - og avlastningsopphold. Den består av fellesareal som kjøkken/ spisestue og fellesstue.

Det tilrettelegges for matombringing etter behovsprøving.

 I tilknytning til Alderspaviljongen er det  legekontor, fysioterapi, psykisk helsearbeider og ergoterapitjeneste.

Boveiledningstjenesten, som også er døgnbemannet,  består av 6 omsorgsboliger som er tilegnet utviklingshemmede for hele kommunen. Den har en base som også yter tjenester til utviklingshemmede som bor i kretsen utenfor bofellesskapet.Bofellesskapet er organisert under miljøterapitjenesten fra 01.01.19.

Aldersund omsorgssenter og Boveiledningstjenesten ligger i gangavstand til kommunens VTA-bedrift, BraPro.

Kontakt

Adresse

Aldersund omsorgssenter


Åsmyrveien 25

8730 Bratland

 

Andre telefonnummer: 

Vaktrom 750 91 664

Avdelinger 46837417

Miljøtjenesten 482 56 765