Konsvik omsorgskrets

Omsorgskretsen omfatter Tonnes, Konsvikosen og Kvina. 

Omsorgskretsen er basert på hjemmetjenester, og den blir ledet ut i fra basen ved Konsvik omsorgssenter. Våre ansatte har bakgrunn som blant annet sykepleier, hjelpleier, helsefagarbeider og assistenter.

Konsvik omsorgssenter som er døgnbemannet, består av 9 omsorgsboliger, og 2 omsorgsboliger ("Lilletunet") i nær tilknytting til Konsvik omsorgssenter.

Det er felles spisestue, og stue med TV og andre sosiale aktiviteter. Alle boligene er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Beboerne og brukere i hjemmetjenesten kan kjøpe middag på Konsvik omsorgssenter.

Det tilrettelegges for matombringing etter behovsprøving

 

Kontakt

Adresse

Konsvik omsorgssenter

Nordmyrveien 6

8752 Konsvikosen