Lovund omsorgskrets

Lovund omsorgskrets driver hjemmetjenester med individuelt tilpassede tjenester til brukere med behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand.

  • Lovund omsorgssenter har 5 omsorgsleiligheter, fellesarealer med kjøkken, fellesstue, vaktrom, personalrom, garderobe.
  • Helsedelen har doble legekontor, lab og mottak, fysio og helsesøsterkontor.

Aktivitetstilbud til hjemmeboende

Det tilrettelegges for matombringing etter behovsprøving.

Kontakt

Kay Pedersen

Tlf:
750 91688
Mobil:
901 64639

Adresse

Lovund omsorgssenter

Husøya 4

8764 Lovund