Støttekontakt / avlastning

Avlastning kan gis til alle som har særlig tyngende omsorgsarbeid.
Avlastning kan gis ut fra ulike behov og organiseres på ulike måter.

 

Støttekontakt nyttes overfor flere brukergrupper. Det kan være tiltak i forhold til barn, unge og voksne med psykiske problemer, yngre og eldre funksjonshemmede, innvandrere som er ukjente med det norske samfunn, familier med sammensatte problemer og rusmiddelmisbrukere.
Støttekontakten er ofte privatpersoner uten spesiell fagbakgrunn og får veiledning etter hvilken persongruppe de er støttekontakt for. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid, sosialt samvær og å følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter.