Ambulerende bevillinger

Følgende søknader for ambulerende bevillinger finnes:

Rådmannen er delegert myndighet til å avgjøre alle ikke prinsipielle saker som gjelder ambulerende skjenkebevilling for enkeltanledning, for enkeltanledning over flere sammenhengende dager, for skjenking i sluttet selskap og åpent arrangement.

Søknader sendes til:

bevilling@luroy.kommune.no eller Lurøy kommune, sosialtjenesten, 8766 Lurøy.

Søknadsfrist:

Senest 3 uker før arrangementet starter.

Ved søknad om gjentakende ambulerende bevilling til salg og skjenking på åpent arrangement for en enkelt anledning: Denne skal behandles av formannskapet og må være ankommet kommunen senest 3 uker før formannskapet skal avholde møte. Se møteplan på kommunens hjemmeside.

Følgende dokumenter skal vedlegges hver søknad:

Søknaden blir ikke behandlet før den er fullstendig (dvs at alle nødvendige dokumenter er vedlagt).

Etter at søknaden er avgjort av rådmannen, sendes orientering til søker, Lensmannen i Lurøy og Træna, Nordenfjeldske kontroll as og Tilsyns- og rettighetsutvalget.

Gebyr:

Det kreves gebyr ved ambulerende bevilling til salg og skjenking på åpent arrangement.
Pr 2017 er gebyret fastsatt til kr 350,- jf Alkohollovens forskrift og økonomiavdelingen sender ut faktura.

Kontakt

Sentralbord Helse, sosial og omsorg

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy