Salgsbevilling

Dersom du skal starte en dagligvareforretning med salg av alkohol, må du søke om salgsbevilling.

Mer info. om salgsbevilling finner du på Helsedirektoratet sine sider.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til helse- og sosialetaten og dit sendes også søknaden med vedlegg.

 

Når søknadene er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Søknader om salgsbevilling avgjøres av Kommunestyret.

 

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Det kan skje for eks. ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, evt. ny bevilling.

Melding om endringer sendes kommunen.

 

Kunnskapsprøven i alkoholloven

Informasjon om kunnskapsprøve i alkoholloven finner du her

Læremateriell fås kjøpt ved henvendelse til VINN.no

Hvis du ønsker å avlegge kunnskapsprøve i alkoholloven, ta kontakt med helse- og sosialetaten.