Serveringsbevilling

Ønsker du å drive et serveringssted, må det søkes om serveringsbevilling.

Mer om serveringsbevilling i Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Søknadsskjema fås ved henvendelse til helse- og sosialetaten. Hit sendes også søknaden med vedlegg.

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Søknader om serveringsbevilling avgjøres av Tilsyns- og rettighetsstyret. 

Ved endringer ved serveringsstedet som kan være av betydning for bevillingen, må det sendes melding om dette til kommunen.

 

Etablererprøven

Forskrift om etablererprøven for styrer av serveringssted.

Læremateriell vedr. etablererprøven fås kjøpt ved henvendelse til VINN.no

Hvis du ønsker å avlegge etablererprøven vedr. serveringsloven, ta kontakt med helse- og sosialetaten.