Skjenkebevilling

Personer eller virksomheter som ønsker å drive et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling.

Det må i tillegg til skjenkebevilling også søkes om serveringsbevilling.

Mer info. om skjenkebevilling finner du på Helsedirektoratet sine sider.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til helse- og sosialetaten, og dit sendes også søknaden med vedlegg

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet og fra skatte- og avgiftsmyndighetene.

Søknader om salgs- og skjenkebevilling avgjøres av Kommunestyret.

Endringer i bevillingen kan skje flere ganger i løpet av bevillingsperioden.
Det kan skje for eks. ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, evt. ny bevilling.

Melding om endringer sendes kommunen.

 

Kunnskapsprøven i alkoholloven

Informasjon om kunnskapsprøven i alkoholloven finner du her.

Læremateriell fås kjøpt ved henvendelse til VINN.no

Hvis du ønsker å avlegge kunnskapsprøve i alkoholloven, ta kontakt med helse- og sosialetaten.