Regjeringen har bestemt at 21- og 22-åringer fra 2022 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster.

Dette gjelder deg som er født i 2000 og 2001, dvs. fyller 21 eller 22 år i 2022. Tilbudet følger kalenderåret ut det året du blir 22 år. Du vil få tilbud om tannhelsetjenester til 50 % rabatt fra en av de offentlige tannklinikkene. Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp. Kosmetisk tannbehandling gir ikke rabatt.

Det vil være tannlege på Lurøy tannklinikk på rådhuset, Onøy, følgende dager: