Høring - søknad om arealendring oppdrettslokalitet Kokvika - Nova sea as

Nova sea as har søkt om arealendring for sin lokalitet i Kokvika (Stigfjorden). Søknaden ligger nå ute på høring

KUNNGJØRING 
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig
innsyn: 
Søknad akvakultur i Lurøy kommune i Nordland
Søker: Nova Sea AS
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: Ingen endring
Lokalitet: Kokvika
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º24,774` Ø 12º57,443`
Midtpunkt fôringsflåte N 66º24,633` Ø 12º57,190`
Kontaktadresse: postmottak@luroy.kommune.no eller Lurøy kommune, Onøyveien 14, 8766 Lurøy

Søknaden er utlagt offentlig innsyn ved kommunen (Lurøy rådhus og på kommunens hjemmeside: www.luroy.kommune.no). Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. (1.desember 2022)
 

 1. Høringsbrev fra Nordland fylkeskommune datert 20.10.22 (PDF, 234 kB)
 2. Aquakultursøknad arealendring Kokvika (PDF, 2 MB)
 3. Søknadsskjema  (PDF, 2 MB)
 4. kart (PDF, 11 MB)
 5. Strømmåling (PDF, 15 MB)
 6. MOM B (PDF, 4 MB)
 7. ekstra MOM B (PDF, 3 MB)
 8. MOM C (PDF, 9 MB)
 9. Veterinær helseplan (PDF, 5 MB)
 10. Beredskapsplaner (PDF, 14 MB)
 11. Beskrivelse IK-system (PDF, 2 MB)