Frida er 16 år, kommer fra Storselsøy og går første året på naturbrukslinja ved Meløy videregående skole på Inndyr.

Frida deltok på "temadagene for havbruk i Lurøy" som representant for studiestedet sitt. Sammen med medelever og lærere, gikk de fra Inndyr til Kvarøy, med det topp moderne studiefartøyet, Oscar Sund. Temadagen ble arrangert på Kvarøy 8. november 2019, som et samarbeid mellom lokale næringsaktører: Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Lovundlaks, Helgeland oppdrettservice, Sleneset Aquaservice, Sjy Seaweed og fiskarlaget, representert ved de lokale fiskerne Trond Sarrasen, Børre Johansen og Sara Karstensen, sammen med Meløy VGS, avd. Inndyr, Tverrfaglig opplæringskontor, Sandnessjøen VGS (YKS marine) og Lurøy kommune. 52 ungdommer deltok på en innholdsrik dag, hvor både studie- og yrkesmuligheter innen fiskeri og havbruk ble godt presentert.

   Ole Noris kommer fra Konsvikosen, er 19 år og går Vg 2 Fiske og fangst ved Meløy videregående skole, studiested Inndyr. Han gikk først to år med TIP på Mo før han ombestemte seg, og begynte på naturbruk ved Inndyr.

Ole deltok på "temadagene for havbruk i Lurøy" som representant for studiestedet sitt. Sammen med medelever og lærere, gikk de fra Inndyr til Kvarøy, med det topp moderne studiefartøyet, Oscar Sund. Temadagen ble arrangert på Kvarøy 8. november 2019, som et samarbeid mellom lokale næringsaktører: Nova Sea, Kvarøy Fiskeoppdrett, Lovundlaks, Helgeland oppdrettservice, Sleneset Aquaservice, Sjy Seaweed og fiskarlaget, representert ved de lokale fiskerne Trond Sarrasen, Børre Johansen og Sara Karstensen, sammen med Meløy VGS, avd. Inndyr, Tverrfaglig opplæringskontor, Sandnessjøen VGS (YKS marine) og Lurøy kommune. 52 ungdommer deltok på en innholdsrik dag, hvor både studie- og yrkesmuligheter innen fiskeri og havbruk ble godt presentert.

Familien Skog Aasvik bygger opp gården på Aas stein for stein, og har ambisjoner om å på sikt kunne være en møteplass i bygda med gårdsbutikk og arrangementer for sambygdingene.

Øystein og Christina kjøpte et nedlagt gårdsbruk og kom heim til Aldersundet med to små barn. Det har de ikke angret på.

GOD KJEMI: Alf-Gøran Knutsen (t.v.) styrer Kvarøy-skuta sammen med svigerbrødrene Gjermund Olsen (i midten) og Håvard Olsen. – Vi er veldig godt samkjørte og enige om det meste, sier Knutsen.

Laks fra Kvarøy Fiskeoppdrett er knapt å oppdrive her hjemme. Internasjonalt, derimot, har laksen herfra stjernestatus.

Satsingen på miljøvennlig og bærekraftig oppdrett har åpnet dører ute i verden for den lille familiebedriften Kvarøy Fiskeoppdrett. Den amerikanske kjeden Whole Food, internasjonalt kjent for meget strenge krav til både kvalitet på produktet og standard på bærekraft, miljø og dyrevelferd hos produsentene, kjøper mesteparten av laksen til sine 400 butikker, fra Kvarøy. Og snart kan Japan stå for tur.

Familien hadde drevet fiskemottak og senere lakseoppdrett i Nord-Solvær. Da faren Hallstein solgte Larssen Seafood, måtte Dan Kristian Larssen finne på noe nytt. Det ble rognkjeksoppdrett i selskapet Atlantic Lumpus på Sleneset.

LOKALT INITIATIV - NASJONAL KAMPANJE - VARIG ENDRING AV VEGVESNETS OPPGAVER! Vi har alle møtt dem, tungvekterne langs veiene våre. Noen med logo fra kjente norske transportører, noen med selskapslogoer fra land med helt andre klimatiske forhold. Tomme veier de ca. 20 tonn, fullastet ca. 50 tonn. Og møtet foregår i fart.  De er trailerne som besørger varetransport inn og ut av regionen vår. Vi trenger dem, men vi trenger også vissheten om at det er trygt å møte dem. For vareleverandører og mottakere har sikkerhet også fått et betydelig og økende fokus.

Atlantic Lumpus AS holder til på Sleneset og produserer rognkjeks (Cyclopterus Lumpus). Selskapet ble stiftet allerede så tidlig som i 2014, og i andre kvartal 2016 startet produksjon av rognkjeks. Rognkjeks brukes som biologisk avlusningsmetode for laks. Daglig leder av Atlantic Lumpus er Dan Kristian Larssen. Produksjonen av rognkjeks foregår i de tidligere lokalene til Sleneset trelast. Lokalene er utvidet, og tilpasset dagens produksjon.

På 70-tallet var Lovund preget av fraflytting. Seifisket var dårlig og fiskebruk ble lagt ned. Lærerne Hans Petter Meland og Steinar Olaisen, to personer med stort hjerte for bygda, så med bekymring på utviklingen og bestemte seg for at noe måtte gjøres. Laks kunne være løsningen!