Atlantic Lumpus

rensefisk  - Klikk for stort bildeAtlantic Lumpus AS holder til på Sleneset og produserer rognkjeks (Cyclopterus Lumpus). Selskapet ble stiftet allerede så tidlig som i 2014, og i andre kvartal 2016 startet produksjon av rognkjeks. Rognkjeks brukes som biologisk avlusningsmetode for laks. Daglig leder av Atlantic Lumpus er Dan Kristian Larssen. Produksjonen av rognkjeks foregår i de tidligere lokalene til Sleneset trelast. Lokalene er utvidet, og tilpasset dagens produksjon.

Atlantic Lumpus - Klikk for stort bildeDan Kristian Larssen forteller at ideen til oppstart av oppdrett av rognkjeks startet i Bodø. Han var på den tiden student ved Universitetet i Nordland. I forbindelse med et prosjekt i Mørkvedbukta oppdaget Dan Kristian et stort tomt bygg som tidligere har vært brukt til oppdrett.  «Da begynte kverna å gå – dette må være mulig å bruke til noe, kanskje er det mulig å få en god avtale med bygget? Da var det jeg tenkte på rognkjeks».  Etter hvert slo Dan Kristian fra seg å bruke dette bygget, siden han mente bygget ville bli for stort og omfattende. Det tidligere bygget til Prima Laks, på Sleneset, kunne være mer aktuelt, og Dan Kristian begynte med prosjektering av dette bygget. Han forteller at han etter hvert oppdaget at dette bygget la for store begrensinger til det han hadde planlagt, og han inngikk avtale om bruk av bygget der produksjonen foregår i dag (Sleneset trelast).  Dette bygget er i dag utvidet med 350 m2, og inneholder utrolige 1350 m2 grunnflate.  Dan Kristian smiler når han forteller at: «Ironisk nok er bygget vi i dag disponerer nesten like stort som bygget til Codfarmers som jeg mente var for stort til min virksomhet».

 

Dan Kristian må være over middels impulsiv og rask til å handle, eller som han selv uttrykker det: «Jeg så da jeg begynte å prosjektere anlegget at jeg måtte bestemme meg: dette her, eller det andre? Bare å kjøre i full guffe». Han forteller at det tok bare 14 dager fra han fikk ideen til at han bestemte seg for at dette var det han skulle satse på. I løpet av 2 måneder sluttet han på universitetet, sa opp alle verv han hadde i Bodø, deltidsjobben, solgte bygården han eide og kjøpte hus på Sleneset. 

 

Dan Kristian forteller at det som tok mest tid i oppstartsfasen var det administrative: «Jeg stod for alt selv. Jeg var prosjektleder samtidig som jeg var daglig leder og, i lang tid, styreleder. Hvis jeg hadde blitt syk i ei uke ville prosjektet ikke latt seg gjennomføre. Det var tøft å stå med dette alene, men det gikk bra, denne gangen».

 

 

Rognkjeks

rensefisk  - Klikk for stort bilderensefisk - Klikk for stort bilde

Rognkjeksen som oppdrettes på Sleneset ankommer øya i form av egg og melke. På anlegget til Atlantic Lumpus befruktes den og plasseres i klekkeriet til inkubering.  Her ligger den i ca 1 mnd (300 døgngrader), før rognkjeksen klekker. Herfra går de over til en annen avdeling, i små tanker for å tilvennes tørrfor.  Her står de i ca 2 – 3 måneder før de flyttes over til påvekstavdelingen. I påvekstavdelingen oppholder rognkjeksen seg til de leveringsklare. Tidsrommet varierer, fra den første leveringen etter ca 5 mnd til den siste fisken leveres etter 10 mnd.   Tørrforet som benyttes til rognkjeks er et marint for, utviklet spesielt for rognkjeks. Foret er ganske likt laksefor, men det inneholder vesentlig mindre fett. «Oppdrett av rognkjeks er nytt, vi vet lite om arten», forteller Dan Kristian. «Dette gjør at mange ting kan gå galt underveis i produksjonen, både relatert til biologiske og tekniske faktorer. Det mest spesielle med Rognkjeksen i forhold til all annen fisk vi kjenner i oppdrettet, er at Rognkjeksen har et arealbehov. Den har behov for ei flate å suge seg fast på.» Med laks brukes benevnelsen på tetthet på fisk «kg laks/m2 vann». For rognkjeks brukes «kg rognkjeks/m3 flate». Dette viser viktigheten av at rognkjeks har tilstrekkelig flate der rognkjeksen har god sitteplass.  Dan Kristian forteller at skillet for rognkjeks er når fisken er ca 10 – 15 gram. Etter den tid blir rognkjeksen mer pelagisk og svømmer mer.

Atlantic Lumpus sysselsetter i dag 7 ansatte (årsverk), og planlegger å utlyse en stilling til i nær fremtid. I tillegg til den lokale sysselsettingen gir bedriften ringvirkninger langt ut over dette, ikke minst på leverandørsiden. Dan Kristian forteller at når bedriften har søkt etter sysselsatte har søknadsmassen vært stor, og med til dels mye kompetanse. Bedriften har valgt en bevisst lokal profil, der alle ansatte har en tilhørighet på Sleneset. Unntaket er driftslederen, der bedriften har rekruttert utenfor Sleneset og fått på plass høy biologisk kompetanse.

 

Situasjonen og markedet for salg av rognkjeks ser bra ut, forteller Dan Kristian. Det er fremdeles selgers marked (det produseres mindre enn markedet har behov for).  Mange har startet opp med oppdrett av rognkjeks, og dette gjør at flere fisk vil komme på markedet. Per september 2017 hadde Atlantic Lumpus salg av 675 000 fisk, til en snittpris på 29 kr pr. stk. Bedriften hadde et mål om salg av 1 million rognkjeks i 2017. Dan Kristian forteller at de neppe når 1 million innen årsskiftet, men at antallet ikke vil være langt unna. På tross av gode salgstall tror Dan Kristian det vil kunne bli en konkurransesituasjon allerede i 2018.

På spørsmål fra Lurøy kommune om hvorfor så mange foretak startes på Sleneset, forklarer Dan Kristian: «Generelt er det slik i øysamfunn at skal du gjøre noe du trives med så kan du ikke bare skolere deg og søke på den jobben du vil ha. For å kunne bo der du vil må du lage ditt eget foretak, skal du få gjøre det du ønsker å gjøre».  Når han blir spurt om han har noen råd til andre som går med etableringsplaner, peker han på sårbarhet og arbeidsmengde: «Du graver deg mer og mer ned. Jo lengre inn i prosjektet du kommer, jo mer hviler ansvaret på deg» Dan Kristian tilføyer: «Jeg selv kom til et stadium der jeg forstod at dette er for mye. Samtidig så hadde jeg alt i hodet, og hadde ikke tid å ta inn noen som kunne delta i prosjektet.  Det er et godt poeng å være flere om det: Sett opp mål og en plan for å nå det målet. Og ikke avvik. Det er mange skjær i sjøen, det er det ingen tvil om. Det vil alltid være noen som sier at dette går ikke, dette får du ikke til. Og da må man bare fokusere på at man har et mål som en skal nå, uansett!»

At Atlantic Lumpus er en spennende bedrift ses via den store interessen for virksomheten og oppdrettet. Virksomheten er mye i media, og 4 master/bachelor universitetsoppgaver er skrevet om Atlantic Lumpus og Dan Kristian. Dan Kristian har valgt en offensiv og åpen linje, og bedriften har en aktiv tilnærming både på hjemmesiden (http://www.atlanticlumpus.no/) og på facebook https://www.facebook.com/atlanticlumpus/?ref=ts&fref=ts). Her kan du finne mer, og oppdatert, informasjon om Atlantic Lumpus.

Lurøy kommune takker for intervjuet og ønsker Atlantic Lumpus og Dan Kristian lykke til videre!