Nord Reker fyller 25 år og markerer 10 års drift i Kvina

 ansatte - Klikk for stort bilde26. juni markerte Nord Reker sitt jubileum: det var 25 år siden selskapet Nord Reker ble stiftet, og høsten 2017 har bedriften blitt drevet i 10 år fra Kvina! Nord Reker inviterte til åpent hus på fabrikken. Daglig leder, og største eier av Nord Reker, Bodil Holmen, forteller at over 200 personer var innom fabrikken på dagtid. De fikk omvisning i lokalene, fikk se hvordan rekene ble sollet (sortert etter størrelse), og forsøkt seg på rekepilling.  De nye rekepillerne var så heldige at de kunne ta med egne pillede reker hjem.  

Bodil Holmen drev tidligere dagligvarebutikk på Mo. Hun ble i 1992 spurt av tidligere eier om tips til mulige kjøpere av Nord Reker, og foreslo da seg selv. Bodil foreller at Nord Rekers omsetning året før kjøpet var på 2,7 millioner, og hun satte seg da som mål å doble omsetningen året etter kjøpet. «Folk flirte nok av meg, og mente at dette ikke var mulig, men etter 1,5 år hadde jeg tredoblet omsetningen», forteller Bodil.  «På den tiden var renten høy, og det var en tøff utfordring å investere i, og oppgradere maskiner, så vel som få på plass bil. Det virket som om ingen hadde tro på forretningsideen». 

Bodil forteller at å drive Nord Reker i nesten 20 år har vært tøft, men det har også vært en fornøyelse. Hun har deltatt i to program i regi av Innovasjon Norge: Fyrtårnprogrammet (samlingsbasert nettverk for kvinnelige bedriftsledere) og FRAM programmet (for større bedrifter, med hovedvekt på økonomi). Programmene har utfylt hverandre og bidratt til positiv utvikling på det personlige og bedriftsmessige planet.  

rekepilling - Klikk for stort bildeNord Reker er den enste bedriften i verden som piller ferske reker. I følge Bodil er dette deres største fortrinn, og gjør at bedriften kan levere et unikt produkt. «De som kjenner vårt produkt vet at det er en vesentlig forskjell på vårt produkt og andre reker», ler Bodil. I vinter var det vanskelig å få tak i både produksjonsreker og skallreker, noe som førte til at også de store rekene ble pillet. Dette for å ha arbeid til de ansatte, og for å opprettholde salget av produserte (pillede) reker. På grunn av dårlig produkttilgang har bedriften hatt færre ansatte de siste årene. Når ansatte har sluttet hos bedriften har det ikke blitt ansatt nye. I sommer tok heldigvis tilgangen på råstoff seg opp, slik at Nord Reker også har kunnet levere skallreker. Salget har vært konsentrert til lokale butikker/spisesteder rundt bedriften og på Mo.  

I følge SSB er kun hver femte bedriftseier kvinne (2013 tall).  Bodils erfaring er også at det er få kvinnelige etablerere, og Bodil mener dette speiler at kvinner kanskje er mer forsiktig enn menn. Hun sier likevel at: «Når damer først tør å starte bedrift gjør vi det kanskje mer ordentlig. Damer kaster seg ikke så spontant rundt for å starte bedrift, vi er nok i mange sammenhenger litt mer nøkterne, kanskje spesielt i forhold til investeringer. Samtidig opplever jeg at damer ofte lykkes med sin etablering. Det har jeg også sett om damene jeg er blitt kjent med i fyrtårnsporgrammet. Det er stort sett bare folk som lykkes». Bodil tror at flere kvinner vil tørre å satse på bedriftsetablering i fremtiden.  Samtidig påpeker hun en samfunnsutvikling som hun mener viser at folk i dag er litt mer kjip med tiden sin, noe som kan være en motsetning til å starte egen bedrift. Bodil mener at «For å kunne lykkes med å skape egen bedrift krever det at man må være forberedt på å ofre mye av tiden sin på det».  Hun har følgende oppfordring: «Bare kjør på! Sånn som renten er nå er det veldig gunstig å etablere egen bedrift. Og, ja, det er mye papirarbeid og byråkrati, men det er flott å gjøre noe en har lyst til! Det er ingen ting som er så bra som å lykkes med å etablere egen bedrift og få det til! Jeg vil bare anbefale folk å tørre og hive seg på. Bare gjør det!»

Bodil er 63 år, men er langt fra klar for en pensjonstilværelse. I vinter har Nord Reker jobbet med et tredelt omstillingsprosjekt; innenfor produksjon av snøkrabbe, kamskjell og fiskemat.  Det er for tidlig å si om bedriften vil gå videre med noe av dette. Bodil avslutter med at «Kjerneproduksjonen vår er, og vil også i fremtiden, være reker».  Lurøy kommune gratulerer Nord Reker med sitt 25 års jubileum, og godt gjennomførte 10 års drift i Lurøy, og ønsker både Bodil og Nord Reker lykke til med driften de neste 25!

Om Nord Reker:

Nord Reker ble etablert i 1992. I 1997 kjøpte Bodil Holmen selskapet. 7. Juli 2007 flyttet bedriften produksjonen fra Hilstad (Rødøy) til Kvina (Lurøy). Nord Reker har 11 sysselsatte (2017).

Nord Reker kjøper hele rekefangster fra rekefiskere. Fangsten blir sollet (sortert) etter størrelse. De største rekene blir solgt som skallreker, de mellomste blir pillet for hånd, mens de minste blir frosset og solgt. Produktene som selges er primært skallreker og ferske pillede reker.

Største kunde er Nordlandsmat (et distribusjonsselskap). Hurtigruten er også en stor, og voksende, kunde.