Steinar Olaisen

brønnbåt - Klikk for stort bildePå 70-tallet var Lovund preget av fraflytting. Seifisket var dårlig og fiskebruk ble lagt ned. Lærerne Hans Petter Meland og Steinar Olaisen, to personer med stort hjerte for bygda, så med bekymring på utviklingen og bestemte seg for at noe måtte gjøres. Laks kunne være løsningen!

Den første oppdrettslaksen som kom til Nord-Norge, kom til Lurøy og Lovund i 1972. De ankom i plastposer med sjøfly og ble satt ut i hjemmesnekrede merder av tre. Av disse første 1 200 laksene var det bare 174 stykker som overlevde.

Det var stor mistro til prosjektet, både blant forskere og forståsegpåere, men Steinar, Hans Petter og deres nærmeste ville ikke gi seg. På tross av nedturer, stod de på døgnet rundt. Lite visste de vel, den gang, om hvor stort og omfattende dette eventyret, som de allerede hadde startet, skulle bli.

Denne over 40 år gamle historien om to helt vanlige menn, med et noe uvanlig pågangsmot, har blitt til historien om et lakseeventyr. Det ene eventyret heter Nova Sea og forfatteren heter Steinar Olaisen. En bedrift som i dag sysselsetter 225 ansatte i sin virksomhet, med produksjonskapasitet tilsvarende 4,7 % av all lakseeksport fra Norge i 2016 (tall fra SSB). Et lite øysamfunn har mer enn doblet innbyggertallet og blomstrer som aldri før.

Steinar Olaisen gikk dessverre bort i 2011. Men han fikk se sin drøm, om et levende Lovund i utvikling, bli til virkelighet!

Nova Sea, resultatet av hans innsats, er i dag blitt en laksegigant i Nord Norge, med en årlig lakseproduksjon på 45 000 tonn! Selskapet kontrollerer hele verdikjeden fra produksjon av stamfisk og smolt, til 40 matfiskkonsesjoner. Laksen slaktes og/eller fileteres i egne produksjonslokaler på Lovund, med en dagskapasitet på inntil 320 tonn sløyd fisk. Uten Steinar Olaisen og forankringen til hjembygda, kan man vel bare spekulere i hvor disse arbeidsplassene hadde befunnet seg i dag.

Etter flere gode økonomiske år, har Nova Sea tatt sin, til nå, største investering. Selskapets første brønnbåt er en realitet. Båten er toppmoderne og kan laste opptil 540 tonn laks. Den har et lastesystem med avsiling for sjøvann og ferskvann (for ferskvannsbading til avlusning og sykdomsbehandling), båten har oksygen- og ozonanlegg, H2O2 innblandingssystem, filtre for luseoppsamling, og luftsystem for avgassing av vann (kilde: fiskeribladet). Brønnbåten kan brukes både til frakt av fisk, sortering og nødvendig behandling av laksen.

8. juli inviterte Nova Sea til folkefest og dåpsseremoni på Lovund. Tove Helene Os var gudmor og Nova Seas nye stolthet bærer nå det ærverdige navnet «Steinar Olaisen». Måtte hell og lykke følge Steinar Olaisen og hans mannskap på deres ferd!