Ledige stillinger

Lurøy er en kystkommune på Helgeland, like ved Polarsirkelen. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og majestetiske fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Lurøy har 5 større kretser der det bor fra 70 til 600 innbyggere. Vi har en desentralisert struktur med tjenester innenfor oppvekst og helse der folk bor. Dette gir tette, nære samfunn med gode, trygge oppvekstsvilkår.

Lurøy har et eventyrlig næringsliv, som er proaktivt og engasjert. Tre lokale oppdrettsselskap har både hovedkontor og produksjonslokaler i kommunen: Nova Sea, Lovundlaks og Kvarøy Fiskeoppdrett. Den lokale havbruksaktiviteten bidrar til stor verdiskaping, og det er høy kompetanse og stor spennvidde i de ulike kompetansemiljøene i kommunen. Veksten i næringene gir vekst hos lokale leverandører, og fører til at nye næringer og bransjer etablerer seg. Næringslivet påvirker den kommunale sektoren noe som gir stor spennvidde, variasjon og utviklingsmuligheter også i kommunale stillinger.

Sterk vekst i privat og kommunalt næringsliv trenger flere hender for å fortsette å vokse. Vil du være med?

Ledige stillinger i privat og offentlig næringsliv i Lurøy kommune kan du finne på ulike steder. Kommunale stillinger lyses ut på kommunens hjemmeside, via Webcruiter. Alle stillingene i kommunen finner du på NAV sine sider.  Lurøy kommune har lagt ut en felles plattform med stillingsutlysning for bedrifter i Lurøy. Du finner denne på Facebook: Ledige stillinger i Lurøy. Sjekk denne ut, kanskje du finner noe for deg? 

Ikke alle ledige stillingene blir lyst ut. Dersom du, eller din partner, er på utkikk etter jobb kan vi være behjelpelig med å skaffe informasjon om flere potensielle og interessante stillinger! Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontakt

Sentralbord Sentraladministrasjon

Bilde